The Polish Scouting Association in the municipality of Uniejów

Revista Mosaico

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Polish Scouting Association in the municipality of Uniejów
Związek Harcerstwa Polskiego w gminie Uniejów
 
Creator Zwolińska, Barbara
 
Description Scouting is a social and educational movement, promoting the ideas of helpfulness, self-improvement and fraternity. Scouting activities shape the attitudes and characters of young people. The history of scouting on Polish territory began in 1910–1911. The first scout teams in Uniejów were formed as early as 1916. In 1975 was set up the Uniejów Troop of the Polish Scouting Asso­ciation, which belonged at that time to the Konin Section, and was transferred in 1992 to the Łódź Section. The article presents the activities of the Uniejów Troop during its more than forty-years long history.
Harcerstwo jest ruchem społecznym i wychowawczym opartym na służbie, samodoskonaleniu i braterstwie wywodzącym się ze skautingu. Działalność w harcerstwie kształtuje postawy i charaktery młodych ludzi. Historia harcerstwa na terenach polskich sięga lat 1910–1911, a w Uniejowie pierwsze drużyny harcerskie powstały już w 1916 r. W listopadzie 1975 r. powołany został Hufiec ZHP Uniejów należący w tym czasie do Chorągwi Konińskiej, który w 1992 r. przeszedł do Chorągwi Łódzkiej ZHP. W artkule przedstawiono różnorodną działalność Hufca w jego ponad 40-letniej historii.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2017-11-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2422
10.18778/2299-8403.06.13
 
Source Biuletyn Uniejowski; Vol 6 (2017); 207-223
Biuletyn Uniejowski; Tom 6 (2017); 207-223
2449-8319
2299-8403
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2422/2036
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library