Chewing and swallowing disorders in adults – from own research

Revista Mosaico

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Chewing and swallowing disorders in adults – from own research
Zaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnych
 
Creator Stępniak, Anna
 
Description This article is a summary of a thesis devoted to the problem of chewing and swallowing in adults. It contains the description and results of the research conducted by the researcher on a group of 83 people, including 71 people living in the Social Assistance Home in Kalisz, who were diagnosed with different diseases. This issue has not yet been studied in Poland by speech therapists, and most of the available materials concerned dysphagia as a symptom associated with specific conditions and in discussing the development of swallowing and chewing activities in children. The presented research is part of the newly emerging branch of speech therapy – gerontologopedi. 
Artykuł stanowi streszczenie pracy magisterskiej poświęconej tematyce zaburzeń żucia i połykania u osób dorosłych. Zawiera opis i wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań na grupie 83 osób, w tym 71 podopiecznych zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, u których rozpoznano różne jednostki chorobowe. Zagadnienie to nie było dotychczas badane w Polsce przez logopedów, a większość dostępnych materiałów dotyczyła rozwoju czynności połykania i żucia u dzieci oraz dysfagii jako objawu towarzyszącego ściśle określonym schorzeniom. Przedstawione badania wpisują się w zakres rozwijającej się gałęzi logopedii – gerontologopedii.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2018-04-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/2872
10.18778/2544-7238.01.11
 
Source Logopaedica Lodziensia; No 1 (2017); 127-143
Logopaedica Lodziensia; Nr 1 (2017); 127-143
2657-4381
2544-7238
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/2872/pdf
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library