Julian Dunajewski: political portrait

Revista Mosaico

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Julian Dunajewski: political portrait
Julian Dunajewski jako polityk
 
Creator Olejnik, Tomasz
 
Description The article presents Julian Dunajewski, one of the most important Polish politicians of the second part of 19th century. Author presents his biography, scientific career, the most significant works and his activities as the minister of finance of Austria. The most important part of this article shows Dunajewski as a politician and a minister. Hence author describes the dramatic state of finances of the Habsburg Empire on the day of assuming the ministerial position and then the process of performing the necessary budget reforms, which lead first to reducing then removing the budget deficit. Author describes the political ideas of Dunajewski, which helped him in successfully implementing the structural reforms in Austria. It is also important to emphasize the actions of Dunajewski in supporting the Polish Galicia: aiding the two universities (Jagiellonian and Lwów), reforming the so-called vodka tax and extinguishing the indemnity debt of Galicia. This part of article is of great importance as Dunajewski was often accused of being more Austrian then Polish. Author strongly believes that such opinion cannot be considered as just. Article ends in describing Dunajewski as one of the most gifted speakers of Austrian parliament and how was he viewed by his contemporaries. Author thinks that the political career of Julian Dunajewski is worth remembering as he was a talented politician who proved that the pejorative German term „Polnische Wirtschaft” was not only unjust, but not true.
Artykuł opisuje życie Juliana Dunajewskiego, jednego z najważniejszych polskich polityków drugiej połowy XIX w. Autor przedstawia skrócony życiorys profesora, jego karierę naukową i najważniejsze dzieła. Następnie skupia się na działalność Dunajewskiego jako ministra. Punkt ciężkości artykułu postawiony został bowiem na zaprezentowaniu kariery politycznej i jego dokonań. W związku z tym opisany został pokrótce stan finansów Monarchii Habsburgów w dniu objęcia funkcji ministra skarbu. Następnie przestawiony zostaje proces przeprowadzania reformy budżetowej, dzięki której udało się usunąć deficyt budżetowy. Autor prezentuje również myśl polityczną Dunajewskiego, jaka przyświecała mu w trakcie dokonywania reform. Dogłębnie opisana została austriacka myśl państwowa w rozumieniu Dunajewskiego. Opisane zostały także realnie podjęte działania profesora na rzecz Królestwa Galicji i Lodomerii oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotykał się on bowiem z zarzutem braku realnych działań na rzecz swojego narodu i byciu bardziej austriackim niż polskim politykiem. Szczególnie wnikliwie autor przyjrzał się więc pracom Dunajewskiego, których celem była reforma opodatkowania wódki, a także umorzenia długu indemnizacyjnego. Ten ostatni obciążał budżet Galicji i uniemożliwiał jej prawidłowy rozwój. W pracy opisane również zostały zdolności oratorskie profesora, który uważany był za jednego z najwybitniejszych mówców w ówczesnej monarchii. Pracę podsumowują rozważania na temat roli, jaką Dunajewski odegrał w monarchii, m.in. po nim wielu Polaków piastowało zaszczytną funkcję ministra skarbu. Na zakończenie autor przywołał określenia, jakimi obdarzyli Dunajewskiego współcześni mu autorzy. Jego życiorys zasługuje na szczególną uwagę, gdyż był on wybitnym politykiem, który dokonał imponujących reform, a także pokazał, że pejoratywne określenie „Polnische Wirtschaf” było nie tylko krzywdzące, lecz także niesprawiedliwe i nieprawdziwe.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2018-04-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/2884
10.18778/0208-6050.98.07
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica; No 98 (2017): Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych XVI–XX wieku; 85-100
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica; Nr 98 (2017): Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych XVI–XX wieku; 85-100
2450-6990
0208-6050
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/2884/2469
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library