The burial chapel of the Toll Family as an example of orthodox heritage in Lodz voivodship

Revista Mosaico

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The burial chapel of the Toll Family as an example of orthodox heritage in Lodz voivodship
Kaplica grobowa rodziny Tollów jako przykład prawosławnego dziedzictwa w województwie łódzkim
 
Creator Zdyb, Magdalena
 
Description Within the borders of the modern Lodz voivodship we can find traces of multi-religious society. Lodz, which is described as a multicultural city, is the best example of coexisting communities which differ in their religious believes. Orthodox Christians began to arrive in the Lodz voivodship territory due to the Russian administrative system. The percentage of the Orthodox Christians was not as prominent as the Evangelicals or the Jewish population, however, certain remnants of their presence are still noticeable in the cultural landscape. Their cultural heritage is largely preserved in the form of tombstones but also buildings and history of settlement. The city of Uniejów plays a prominent part when it comes to the history of settlement. The history of the city is connected to the Toll family because of their legacy which is an important testimony of the past.
W granicach współczesnego województwa łódzkiego odnajdujemy ślady wielowyznaniowego społeczeństwa. Łódź określana mianem miasta wielokulturowego jest sztandarowym przykładem współistnienia obok siebie społeczności różniących się wyznaniem. Ludność prawosławna zaczęła napływać na tereny województwa ze względu na rosyjski aparat administracyjny związany z represjami po upadku powstań listopadowego i styczniowego. Odsetek prawosławnych nie był tak wysoki, jak ewangelików, czy ludności żydowskiej, jednak pozostawili oni po sobie widoczne w krajobrazie kulturowym ślady. Dziedzictwo kulturowe w znacznej mierze zachowane zostało w postaci nagrobków, ale również budynków i historii osadniczej. Interesującą pod tym względem miejscowością jest Uniejów. Przeszłość miasta łączy się z rodziną Tollów, pozostawione przez nich dziedzictwo stanowi ważne świadectwo przeszłości. Celem artykułu jest identyfikacja i inwentaryzacja spuścizny materialnej rodziny Tollów w przestrzeni województwa łódzkiego na przykładzie prawosławnej kaplicy grobowej. W artykule zostaną zasygnalizowane kwestie początków obecności rodziny Tollów w Polsce Środkowej i ich związków z tradycją prawosławną.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2017-11-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2423
10.18778/2299-8403.06.14
 
Source Biuletyn Uniejowski; Vol 6 (2017); 225-236
Biuletyn Uniejowski; Tom 6 (2017); 225-236
2449-8319
2299-8403
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2423/2037
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library