ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В США

The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В США
 
Creator Lola, Vitalij; Бердянський державний педагогічний університет
 
Subject професійно-технічна освіта; «ком’юніті» коледж; професійна підготовка; академічна програма
 
Description Схарактеризовано основні тенденції становлення професійно-технічної освіти в США як провідної ланки підготовки фахівців. Виокремлено три періоди розвитку професійно-технічної освіти, зокрема: 1) I період (ХVII ст. – 1862 р.) – створення перших професійних шкіл та коледжів; 2) ІІ період (1862 р. – 1950 р.) – становлення та розвиток системи ленд-грант коледжів; 3) ІІІ період (ІІ половина ХХ ст. – до нашого часу) – реформування освіти згідно з новими вимогами науково-технічного прогресу та потребами суспільства у контексті світових змін. Проаналізовано сучасну структуру професійно-технічної освіти в США. Акцентовано увагу на діяльності молодших дворічних (ком’юніті) коледжів як основної ланки професійно-технічної освіти в США.
 
Publisher Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
 
Contributor
 
Date 2017-03-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102706
10.25128/2415-3605.17.1.22
 
Source The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy; № 1 (2017): The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy; 142-147
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка; № 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка; 142-147
2415-3605
2311-6382
 
Language ukr
 
Relation http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102706/97737
 
Rights Copyright (c) 2017 Vitalij Lola
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library