СТРУКТУРА Й ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title СТРУКТУРА Й ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
STRUCTURE AND COMPONENTS OF AN INTEGRATED MODEL FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION TRAINING OF STUDENTS IN NON-STANDARD FLIGHT SITUATIONS
 
Creator Moskalenko, Olena; Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету
 
Subject модель; моделювання; педагогічна система; особливі умови; особливі ситуації льотної діяльності; безпека польотів; структура; компонент; авіаційний фахівець; льотний вищий навчальний заклад (ВНЗ)
model; modelling; pedagogical system; special flight conditions; non-standard flight situations; safety of flights; structure; component; aviation specialist; high flight educational establishment
 
Description Теоретично обґрунтовано структуру й основні компоненти комплексної моделі підготовки курсантів до професійної комунікації в особливих умовах. Відзначено важливість чинних світових методик навчання авіаційних фахівців для підвищення їхнього професійного рівня, які потребують поглиблених знань з англійської мови. З’ясовано сутність понять «модель», «моделювання» і «педагогічна система». Запропоновано авторські дефініції понять «педагогічна система підготовки авіаційних фахівців до професійної комунікації в особливих умовах» і «комплексна модель підготовки авіаційних фахівців до професійної комунікації в особливих умовах і ситуаціях». Вказано, що всі елементи комплексної моделі перебувають у взаємозв’язку.
The structure and basic components of an integrated model for students’ training of professional communication in non-standard flight situations has been defined in the article; the importance of current world methods that require profound knowledge of English to adaptation of aviation specialists’ training for their professional level improvement has been emphasized. It has been analyzed the concepts «model», «modelling», «pedagogical system». Author’s definitions of concepts «pedagogical system of students’ training of professional communication in non-standard flight situations»; «integrated model for students’ training of professional communication in non-standard flight situations» have been characterized. It has been pointed out that all structural elements of an integrated model are interconnected. Integrated model for students’ training of professional communication in non-standard flight situations is comprised of the following basic components: principles of professional preparation of aviation specialists; the components of readiness for professional communication in non-standard flight situations; levels of readiness for professional communication in non-standard flight situations; forms and methods of the English-language aviation specialists’ studying process; organizational and pedagogical conditions for students’ training of professional communication in non-standard flight situations; main stages of an integrated model realization; the result of studying – readiness of aviation specialists to professional communication in non-standard flight situations that need profound English knowledge and skills.
 
Publisher Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
 
Contributor

 
Date 2017-03-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102684
10.25128/2415-3605.17.1.15
 
Source The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy; № 1 (2017): The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy; 92-99
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка; № 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка; 92-99
2415-3605
2311-6382
 
Language ukr
 
Relation http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102684/97721
 
Rights Copyright (c) 2017 Olena Moskalenko
Copyright (c) 2017 Olena Moskalenko
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library