Boes Skov prøveudgravningsrapport (trial excavation report)

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Boes Skov prøveudgravningsrapport (trial excavation report)
 
Creator Jensen, Michael Vinter
Løvschal, Mette; Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies, AU
 
Subject Trial excavation report from a Celtic fields system (oldtidsagre) and pit complex from the Pre-Roman Iron Age subject to excavation later the same year.
 
Description Formålet med den arkæologiske forundersøgelse på matrikel 2n var at tilvejebringe viden om, hvorvidt der var bevarede spor af bronze- jernalderbebyggelse, som kunne sættes i forbindelse med de registrerede oldtidsagre i Boes Skov, om en lokal forhøjning var rester af en nedpløjet gravhøj, samt i hvilket omfang disse spor er truet af dyrkning. På sigt er det meningen at lokaliteten kunne anvendes til uddannelsesudgravning for studerende ved Aarhus Universitet.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2017-06-02
 
Type Book
text
 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/204
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage Eastern Denmark
1500 BC-200 AD
Celtic fields system (oldtidsagre) and pit complex from the Pre-Roman Iron Age
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library