APPROACHERS TO UNIVERSITY ESP TEACHING

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title APPROACHERS TO UNIVERSITY ESP TEACHING
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
Creator Бахмат, Наталія
Чайковська, Ольга
 
Subject ESP teaching, agricultural university, multidisciplinary, profession-based, web-based techniques, agriculture
викладання АПС, аграрний університет, міждисциплінарний, професійний, цифрові технології, сільське господарство
 
Description Relevance: agriculture is the only branch in Ukraine that shows its stable growth and is the main source of foreign currency revenues even in period of economic slowdown. The urgent tasks of Agricultural sector of Ukraine are to provide collaboration of Ukrainian experts in agriculture with foreign partners. Foreign language fluency is required to encourage seminal work of Ukrainian government, EU and its members.
Aim: the purpose of this study was to highlight the strategies for effective ESP teaching in agricultural university and development of recommendations for the introduction of an interdisciplinary approach to teaching discipline in the educational process in agricultural university.
Methods: Theoretical (induction, synthesis and generalization), empirical (study and analysis of pedagogical experience, training programs for future specialists in the field of engineering and agronomy, the results of their activities) are used in the work.
Results: the paper presents an overview of the key issues in ESP teaching in agricultural universities. The difficulties in ESP teaching in non-linguistic university, are examined in the paper. The main approaches of teaching ESP to students majoring in agriculture and engineering are discussed. Recommendations on the implementation of the interdisciplinary course ESP with technical students have been created.
Conclusions: a conclusion has been made that ESP teaching with the students majoring in agriculture and engineering can benefit from using and experimenting with different learning strategies giving preferences to interdisciplinary and profession-based approaches. A special focus should be placed on the web-based techniques and training materials used to foster motivation to learn the foreign language.
Актуальність: сільське господарство є єдиною галуззю в Україні, яка демонструє стабільне зростання і є основним джерелом надходжень в іноземній валюті навіть в період економічного спаду. Нагальними завданнями аграрного сектору України є забезпечення співпраці українських експертів у сільському господарстві з іноземними партнерами. Вільне володіння іноземною мовою необхідне для ефективної співпраці українського уряду з ЄС та його партнерами.
Метою цього дослідження було висвітлення стратегій ефективного викладання АПС (англійської за професійним спрямуванням) в аграрному університеті та розробка рекомендацій щодо впровадження міждисциплінарного підходу до викладання дисципліни у навчальний процес ЗВО.
Методи: Теоретичні (індукція, синтез і узагальнення); емпіричні (вивчення та аналіз педагогічного досвіду, програм підготовки майбутніх фахівців у галузі сільського господарства, результатів їх діяльності) використовуються у роботі.
Результати: У статті представлено огляд основних підходів та аналіз експериментальних досліджень з викладання англійської за професійним спрямуванням в аграрних та технічних університетах. Створено рекомендації щодо впровадження міждисциплінарного курсу з АПС в аграрних ЗВО.
Висновки: Аналіз існуючих підходів до вивчення англійської мови за професійним спрямуванням та вивчення передового досвіду викладачів дає підстави стверджувати, що у викладанні АПС можуть бути застосовані різні стратегії навчання,проте переваги варто надавати міждисциплінарним та професійним підходам. Особлива увага повинна бути зосереджена на веб-методах і навчальних матеріалах, які використовуються для підвищення мотивації у студентів нелінгвістичних факультетів.
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-06-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/636
10.32835/2707-3092.2021.22.4-12
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 4-12
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 4-12
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 4-12
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/636/801
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/636/800
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/636/802
 
Rights Авторське право (c) 2021 Наталія Бахмат, Ольга Чайковська
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library