Hak pasangan bukan Islam dalam harta perkahwinan terdahulu menurut perspektif syarak: The rights of non-Muslim couples to previous marriage property according to Islamic perspective

al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Hak pasangan bukan Islam dalam harta perkahwinan terdahulu menurut perspektif syarak: The rights of non-Muslim couples to previous marriage property according to Islamic perspective
 
Creator Mohd Sukri, Rina Fakhizan
Kusrin, Zuliza Mohd
Muda, Mohd Zamro
Ahmad, Mohd Yazid
 
Subject Harta
Bukan Islam
Perkahwinan Terdahulu
Syarak
 
Description Berlainan agama adalah salah satu halangan untuk mewarisi harta sesama suami isteri, ayah ibu dengan anak-anak dan juga saudara mara. Dalam isu melibatkan pasangan daripada perkahwinan sivil, apabila salah seorang daripadanya memeluk agama Islam, isu perwarisan serta pembahagian harta sesama mereka seringkali dibangkitkan. Justeru, artikel ini menganalisis isu perwarisan dan pembahagian harta dalam perkahwinan terdahulu antara pasangan berlainan agama, menurut perspektif syarak.  Objektif perbincangan mencakupi   konsep perwarisan serta pembahagian harta antara suami isteri Muslim dan non-Muslim dalam Islam. Perbincangan juga menganalisis jenis-jenis harta dalam perkahwinan tersebut. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang merujuk kepada data-data premier dan sekunder. Data-data terkumpul seterusnya dianalisis secara deskriptif dan dipersembahkan mengikut tema-tema yang bersesuaian. Hasil kajian mendapati dalam konteks bekas suami isteri yang berlainan agama, terdapat harta yang boleh dituntut oleh pihak yang bukan Islam dan juga tidak boleh dituntut oleh mereka yang bukan Islam.
 
Publisher FPPI Press
 
Date 2021-06-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/107
10.53840/alirsyad.v6i1.107
 
Source al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues; Vol. 6 No. 1 (2021): al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues; 523-536
2550-1992
0128-116X
 
Language eng
 
Relation http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/107/83
 
Rights Copyright (c) 2021 al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library