Distribució funcional de la renda i capacitat negociadora dels treballadors a Espanya

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Distribució funcional de la renda i capacitat negociadora dels treballadors a Espanya
Income distribution and worker’s bargaining power in Spain
Distribución funcional de la renta y capacidad negociadora de los trabajadores en España
 
Creator Cárdenas del Rey, Luis; Universidad Complutense de Madrid
Herrero Alba, Daniel; Universidad Complutense de Madrid
 
Subject
salaris; distribució de la renda; relacions laborals; Espanya

wages; income distribution; industrial relations; Spain
Sociología económica; Relaciones laborales; Sociología del trabajo
salarios; distribución de la renta; relaciones laborales; España
 
Description Aquest treball investiga les raons de la caiguda continuada de la participació dels salaris en la renda de l’economia espanyola durant el període 1987-2015. L’anàlisi pren com a variable explicativa fonamental els factors socioinstitucionales que influeixen decisivament en la capacitat dels treballadors per negociar els seus salaris. Identifiquem dos grans àmbits en els quals s’han produït importants transformacions: el sistema de relacions laborals i l’estructura i regulació de l’ocupació. Primer, emprem una metodologia estadístico-descriptiva per retre compte de la rellevància i evolució de tots dos. En segon lloc, elaborem un índex de capacitat negociadora (ICN) dels treballadors a partir de set variables. Les nostres estimacions indiquen que l’ICN és capaç d’explicar gran part del retrocés de la quota salarial i que la capacitat de negociació és un determinant fonamental de la distribució funcional de la renda
The article investigates the main causes that led to the continuous decline of the wage share in the Spanish economy during the period 1987-2015. The analysis takes as the driving factor of the process the evolution of the socio-institutional conditions, which have had a determinant influence on workers’ bargaining power. We identify two main areas that have suffered important transformations: the industrial relations system and the labour market. First, we use a descriptive methodology to show the relevance and evolution of both areas. Second, we build a workers’ bargaining ability index on the basis of seven variables. Our estimations indicate that the index explains the most of the drop in the wage share and that bargaining power is a critical variable to explain income distribution trends.
Este trabajo investiga las razones de la caída continuada de la participación de los salarios en la renta de la economía española durante el período 1987-2015. El análisis toma como variable explicativa fundamental los factores socioinstitucionales que influyen decisivamente en la capacidad de los trabajadores para negociar sus salarios. Identificamos dos grandes ámbitos en los que se han producido importantes transformaciones: el sistema de relaciones laborales y la estructura y regulación del empleo. Primero, empleamos una metodología estadístico-descriptiva para dar cuenta de la relevancia y evolución de ambos. En segundo lugar, elaboramos un índice de capacidad negociadora (ICN) de los trabajadores a partir de siete variables. Nuestras estimaciones indican que el ICN es capaz de explicar gran parte del retroceso de la cuota salarial y que la capacidad de negociación es un determinante fundamental de la distribución funcional de la renta.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor


 
Date 2021-02-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v106-n3-cardenas-herrero
10.5565/rev/papers.2840
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v106-n3-cardenas-herrero/2840-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v106-n3-cardenas-herrero/1002
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v106-n3-cardenas-herrero/1155
 
Rights Copyright (c) 2021 Luis Cárdenas del Rey, Daniel Herrero Alba
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library