Orígens i destins de la immigració francesa a l’àrea de Barcelona (1481-1643). Aportacions a partir de la Barcelona Historical Marriage Database

Manuscrits. Revista d'història moderna

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Orígens i destins de la immigració francesa a l’àrea de Barcelona (1481-1643). Aportacions a partir de la Barcelona Historical Marriage Database
Orígenes y destinos de la inmigración francesa en el área de Barcelona (1481- 1643). Aportaciones a partir de la Barcelona Historical Marriage Database
Origins and destinations of French immigration in the area of Barcelona (1481- 1643): Contributions from the Barcelona Historical Marriage Database
 
Creator Amengual-Bibiloni, Miquel; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Pujadas-Mora, Joana Maria; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
 
Subject immigració francesa; demografia històrica; Catalunya; edat moderna; esposalles
inmigración francesa; demografía histórica; Cataluña; edad moderna; esponsales
French immigration; historical demography; Catalonia; modern age; marriage licenses
 
Description La immigració francesa a la Catalunya moderna ha estat considerada un factor clau en la superació de la crisi poblacional baixmedieval, però recentment el seu cabal ha estat qüestionat. La manca d’estudis que cobreixin un territori vast i diversificat podria impedir-ne una imatge completa. L’objectiu d’aquest treball és atorgar al fenomen una visió de conjunt al llarg d’un ampli període cronològic, des del bisbat d’origen fins a la parròquia d’assentament a l’àrea de Barcelona. L’estudi s’ha realitzat a partir d’una font de renom però mai utilitzada en profunditat en investigacions d’aquest tipus: els llibres d’esposalles de la catedral de Barcelona que es conserven a partir de 1451 i que han servit per a la construcció de la Barcelona Historical Marriage Database. Una completa anàlisi descriptiva ens ha permès fer retrocedir el límit cronològic fins a la segona meitat del segle XV, així com cartografiar d’on venien i on s’assentaven els francesos i destacar importants diferències entre litoral i interior i una gran incidència al delta del Llobregat.
La inmigración francesa en la Cataluña moderna ha sido considerada un factor clave en la superación de la crisis poblacional bajomedieval, aunque recientemente su importancia ha sido cuestionada. La falta de estudios que cubran un territorio vasto y diversificado podría impedir una imagen completa de la misma. El objetivo de este trabajo es otorgar al fenómeno una visión de conjunto a lo largo de un amplio periodo cronológico, desde el obispado de origen hasta la parroquia de asentamiento en el área de Barcelona. El estudio se ha realizado a partir de una fuente con reputación pero nunca utilizada en profundidad en investigaciones de este tipo: los libros de esponsales (llibres d’esposalles) de la catedral de Barcelona que se conservan desde 1451 y que han servido para la construcción de la Barcelona Historical Marriage Database. Un completo análisis descriptivo nos ha permitido hacer retroceder el límite cronológico hasta la segunda mitad del siglo XV, así como cartografiar de dónde venían y dónde se asentaban los franceses, y destacar importantes diferencias entre litoral e interior además de una gran incidencia en el delta del Llobregat.
French immigration in modern Catalonia has been considered a key factor for overcoming the population crisis in the late middle ages, although its importance has been recently questioned. The lack of wide-scope studies could hamper obtaining a complete picture of the phenomenon. The objective of this work is to provide an overview of this migratory wave for a broad chronological period, from the bishopric of origin to the parish where these immigrants settled in the area of Barcelona. The study has been carried out using a reputed source that has never been used in depth before for this kind of research: the marriage license books (llibres de esposalles) of the Cathedral of Barcelona, which have been preserved since 1451 and have served to construct the Barcelona Historical Marriage Database. A complete descriptive analysis allowed us to trace and map the origin and settlement of French migrants up to the second half of the 15th century and highlight important differences among the coastal and inland territories, as well the importance in the delta of the Llobregat River.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2017-04-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v34-amengual-pujadas
10.5565/rev/manuscrits.160
 
Source Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 34 (2016): Miscel·lània; 35-61
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 34 (2016): Miscel·lània; 35-61
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 34 (2016): Miscel·lània; 35-61
2014-6000
0213-2397
 
Language cat
 
Relation http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v34-amengual-pujadas/160-pdf-ca
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/44
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/46
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/47
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/48
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/49
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/52
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/53
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/67
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/55
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/56
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/57
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/58
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/59
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/60
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/61
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/62
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v34-amengual-pujadas/63
 
Rights Copyright (c) 2017 Miquel Amengual-Bibiloni, Joana Maria Pujadas-Mora
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library