Kajian Taburan Batu Megalitik serta Penentuan Sumbernya di Kampung Tobilung Menggunakan Analisis GIS

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Kajian Taburan Batu Megalitik serta Penentuan Sumbernya di Kampung Tobilung Menggunakan Analisis GIS
 
Creator Kong, Sieng Teck
Eboy, Oliver Valentine
 
Description Warisan budaya tradisional penting sebagai lambang identiti sesuatu masyarakat dan negara. Tamadun dan asal usul sesuatu masyarakat dapat diketahui daripada warisan budaya. Salah satu warisan budaya yang semakin pupus ialah budaya megalitik yang merupakan pengamalan batu besar dalam kehidupan masyarakat dahulu. Antara kawasan yang mempunyai batu megalitik ini ialah Kg Tobilung, Tambunan. Maka kajian ini bertujuan untuk memetakan batu megalitik di Kampung Tobilung, Tambunan sebagai pendokumentasian lokasi batu megalitik tersebut menggunakan aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS). Selain itu, analisis GIS menggunakan analisis penimbalan dilakukan untuk melihat jarak batu megalitik dengan sumbernya iaitu di sungai-sungai yang berdekatan. Hasil kajian ini menunjukkan GIS membantu dalam pendokumentasian budaya megalitik dengan menunjukkan lokasi letakan batu megalitik di Kampung Tobilung secara tepat dan menentukan sumber batu megalitik tersebut dengan mudah melalui jarak minimum batu megalitik dengan sungai-sungai berdekatan. Kajian ini menyumbang kepada bidang arkeologi melalui penemuan batu megalitik dan pendokumentasian ke atas batu megalitik tersebut. Di samping itu, melalui penceritaan bersama penduduk kampung, sejarah berkaitan dengan batu megalitik tersebut dapat diketahui dan seterusnya boleh dijadikan sebagai produk pelancongan pada masa akan datang. Pihak berkaitan juga boleh menjadikan hasil kajian ini sebagai panduan untuk melakukan aktiviti pemeliharaan ke atas megalitik ini agar ia tidak dirosakkan atau hilang.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2021-02-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/644
10.47405/mjssh.v6i2.644
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 6 No 2 (2021); 33 - 52
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/644/485
 
Rights Copyright (c) 2021 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library