Anna Semper (1826–1909) and the female scientist in modern Germany

Studia Historiae Scientiarum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Anna Semper (1826–1909) and the female scientist in modern Germany
Anna Semper (1826–1909) i kobieta naukowiec w nowożytnych Niemczech
 
Creator Weston, Nathaniel Parker
 
Subject Anna Semper
Carl Semper
colonial science
female scientists
natural history
history of biology
history of zoology
history of anthropology
history of ethnography
industrial Germany
colonial Germany
the Philippines
Palau
Anna Semper
Carl Semper
nauka kolonialna
kobiety-naukowcy
historia biologii
historia zoologii
historia antropologii
historia etnografii
przemysłowe Niemcy
kolonialne Niemcy
Filipiny
Palau
 
Description This article uses the work of Anna Semper (1826–1909) to explore the possibilities for understanding women’s contributions to the development of science in Germany from the second half of the 19th century to the beginning of the 20th century. By examining the publications of her husband, the naturalist Carl Semper (1832–1893), as well as those of other scholars, traces of the ways that she produced scientific knowledge begin to emerge. Because the Sempers’ work took place in the context of the Philippines and Palau, two different Spanish colonies, and formed the basis of Carl’s professional career, this article also analyzes Anna’s role in the creation of an explicitly colonial science.
Artykuł wykorzystuje prace Anny Semper (1826–1909) dla zbadania możliwości zrozumienia wkładu kobiet w rozwój nauki w Niemczech w II poł. XIX w. i początkach XX w.
Dzięki zbadaniu publikacji jej męża, przyrodnika Carla Sempera (1832–1893), a także innych naukowców, zaczynają wyłaniać się ślady sposobów, w jaki tworzyła ona wiedzę naukową.
Ponieważ praca Semperów dotyczyła Filipin i Palau, dwóch różnych hiszpańskich kolonii, i stanowiła podstawę kariery zawodowej Carla, artykuł analizuje także rolę Anny w tworzeniu jawnie kolonialnej nauki.
 
Publisher Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/7352
10.4467/2543702XSHS.20.009.12565
 
Source Studia Historiae Scientiarum; Vol 19 (2020); 261-285
Studia Historiae Scientiarum; Tom 19 (2020); 261-285
2543-702X
2451-3202
 
Language eng
 
Relation https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/7352/7175
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library