Tadeusz Konrad Przypkowski (1905–1977) – a gnomonist from Jędrzejów (Poland)

Studia Historiae Scientiarum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Tadeusz Konrad Przypkowski (1905–1977) – a gnomonist from Jędrzejów (Poland)
Tadeusz Konrad Przypkowski (1905–1977) – gnomonik z Jędrzejowa
 
Creator Zaczkowski, Rafał
 
Subject Tadeusz Przypkowski
the Przypkowski family
antique and modern sundials
history of science
gnomonics
Tadeusz Przypkowski
zabytkowe i współczesne zegary słoneczne
historia nauki
gnomonika
 
Description This article presents the scientific biography of Tadeusz Konrad Przypkowski (1905–1977), an outstanding expert in the field of gnomonics. This is the first such comprehensive study of this subject in literature. T.K. Przypkowski was a historian of art and science, and obtained his doctorate in 1929 based on the work of Jan Pfister, a 17th century sculptor, and he received a tenure in 1965 based on the work Scientific concept of magnetic declination in Poland. From an early age, he was interested in gnomonics, and would reconstruct and create new sundials, as well as restore antique ones. He conducted research, published articles in scientific and popular scientific journals. His passion for gnomonics made him an outstanding specialist known and appreciated at home and in the world. He was a consultant and a sundial maker many times. He participated in symposia and scientific conferences at which he delivered papers enthusiastically received by participants. To this day his works can be sees and admired in many cities in Poland and abroad.
Niniejszy artykuł przedstawia biografię naukową Tadeusza Konrada Przypkowskiego (1905–1977), wybitnego eksperta w dziedzinie gnomoniki – jest to pierwsze w literaturze tak obszerne opracowanie tego tematu.
Był on z wykształcenia historykiem sztuki i nauki, doktoryzował się w 1929 roku na podstawie pracy o XVII-wiecznym rzeźbiarzu małopolskim Janie Pfisterze, a habilitował w 1965 roku na podstawie pracy Naukowe pojęcie deklinacji magnetycznej w Polsce.
Od najmłodszych lat interesował się gnomoniką, rekonstruował i tworzył nowe zegary słoneczne, restaurował zabytkowe. Prowadził badania, publikując na ten temat artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Jego pasja, którą była gnomonika, sprawiła, że stał się wybitnym specjalistą znanym i cenionym w kraju i na świecie. Wielokrotnie pełnił rolę konsultanta i wykonawcy zegarów słonecznych. Brał udział w sympozjach i konferencjach naukowych, na których wygłaszał odczyty, entuzjastycznie przyjmowane przez uczestników. Do dnia dzisiejszego jego prace można oglądać i podziwiać w wielu miastach w Polsce i za granicą.
 
 
Publisher Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/7348
10.4467/2543702XSHS.20.005.12561
 
Source Studia Historiae Scientiarum; Vol 19 (2020); 75-130
Studia Historiae Scientiarum; Tom 19 (2020); 75-130
2543-702X
2451-3202
 
Language pol
 
Relation https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/7348/7171
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library