Samuel Dickstein and his publication on Ignacy Domeyko’s master’s dissertation (thesis) at University in Vilna

Studia Historiae Scientiarum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Samuel Dickstein and his publication on Ignacy Domeyko’s master’s dissertation (thesis) at University in Vilna
Samuel Dickstein i jego publikacja o rozprawie magisterskiej Ignacego Domeyki na Uniwersytecie Wileńskim
 
Creator Banionis, Juozas
 
Subject history of science in Central and Eastern Europe (Poland, Lithuania)
Samuel Dickstein
Ignacy Domeyko
University of Vilna (Wilno, Vilnius)
master’s thesis
history of differential calculus
historia nauki w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Litwa)
S. Dickstein
I. Domeyko
Uniwersytet w Wilnie (Vilna, Vilnius)
praca magisterska
historia rachunku różniczkowego
 
Description Samuel Dickstein founded the journal Wiadomości Matematyczne in Warszaw, of which he edited and published 47 volumes in the years 1897–1939. One of them (volume XXV, 1921) presented the scientific work (thesis) of the famous 19th century scholar and teacher – Ignacy Domeyko (1802–1889). It was written in 1822 to obtain a master’s degree in philosophy at University of Vilna (Wilno, now Vilnius). The original manuscript of I. Domeyko is has not been preserved.
This report reveals the circumstances and content of the master’s dissertation written by I. Domeyko.
Samuel Dickstein założył czasopismo Wiadomości Matematyczne w Warszawie, a w latach 1897–1939 redagował i publikował 47 tomów. W jednym z nich (tom XXV, 1921) zaprezentowano pracę naukową (praca magisterska) słynnego XIX wieku uczonego i nauczyciela – Ignacego Domeyko (1802–1889), który został napisany w 1822 roku w celu uzyskania tytułu magistra filozofii na Uniwersytecie w Vilna (Wilno, obecnie Vilnius). Oryginalny rękopis I. Domeyko zniknął.
Artykuł ten ujawnia okoliczności i treść pracy magisterskiej napisanej przez I. Domeyko.
 
Publisher Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/7335
10.4467/2543702XSHS.20.003.12559
 
Source Studia Historiae Scientiarum; Vol 19 (2020); 35-52
Studia Historiae Scientiarum; Tom 19 (2020); 35-52
2543-702X
2451-3202
 
Language eng
 
Relation https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/7335/7169
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library