“PERSONALISM OF LOVE” IN “DI QUA THUONG NHO” OF NGUYEN PHONG VIET

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title “PERSONALISM OF LOVE” IN “DI QUA THUONG NHO” OF NGUYEN PHONG VIET
“NHÂN VỊ YÊU” TRONG “ĐI QUA THƯƠNG NHỚ” CỦA NGUYỄN PHONG VIỆT
 
Creator Bui Bich Hanh
Tran Hai Duong
 
Subject “Di qua thuong nho”, Nguyen Phong Viet, existential code, personalism of love, love.
Đi qua thương nhớ, Nguyễn Phong Việt, mã hiện sinh, nhân vị yêu, ái tình
 
Description Love is my magical interrelationship with others on the basis of respect for the personalism. In the context that the “personalism communication” has been fading because human life of time “has been being devoured” by the virtual world; in the situation where the muse seems to be suffering from disgrace due to the rise of "trendy" forms of entertainment, Nguyen Phong Viet's "Di qua thuong nho" has created the phenomenon of "beckoning". What ever made the Otherness so strange attraction of these love poems ? In the perspective of receiving influenced by existential thinking, we realize that a dense density of existential codes is interwoven throughout the book of poems creating a world of love in Nguyen Phong Viet style. The poet has "painted" the Lover's heart with many rhythm variation; he sketched a personalism of love who is passionate love, and is determined to seek his journey to find true and free love. Most of "Di qua thuong nho" is the narrative of the sincere Lover, trendy with the world of art words, not "shocking" by the "sex" elements but very simple with the personalism.
Tình yêu là mối tương giao huyền nhiệm của tôi cùng tha nhân trên cơ sở tôn trọng nhân vị. Trong bối cảnh “giao tiếp nhân vị” có nguy cơ nhạt nhòa do thời gian sống trải của con người bị “ngấu nghiến” bởi thế giới ảo; trong tình cảnh nàng thơ dường như đang phải chịu số phận bị thất sủng do sự lên ngôi của các hình thức giải trí “thời thượng”, Đi qua thương nhớ của Nguyễn Phong Việt đã tạo nên hiện tượng có sức “vẫy gọi”. Điều gì đã làm nên cái Khác có sức hút lạ của những trang thơ tình này ? Dưới giác độ tiếp nhận mang tư duy hiện sinh, chúng tôi nhận thấy mật độ dày các mã hiện sinh được đan cài xuyên suốt tập thơ tạo nên thế giới tình yêu mang phong cách Nguyễn Phong Việt. Nhà thơ đã “vẽ trái tim” của Người tình với nhiều gam màu biến tấu; phác họa một nhân vị yêu quyến luyến ái tình, quyết dấn thân trên hành trình đi tìm tình yêu tự do đích thực. Đi qua thương nhớ phần lớn là những lời tự sự của Người tình đúng chất, hợp thời với thế giới ngôn từ nghệ thuật không gây “sốc” bằng các yếu tố “sex” mà rất dung dị bằng cái nhìn nhân vị.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/901
10.47393/jshe.v10iSpecial.901
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 25-45
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 25-45
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/901/809
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library