Åben dialog i en evidensbaseret tid – nye vinde i socialpsykiatrien?

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Åben dialog i en evidensbaseret tid – nye vinde i socialpsykiatrien?
 
Creator Odgaard, Mikkel Fogh
 
Subject
 
Description Bogen er et nedslag i udviklingstendenser og tiltag som i skrivende stund  finder sted på det socialpsykiatriske område. Den aktuelle tendens på området er, at der gøres forsøg på at implementere evidensbaserede metoder, hvor blandt andet den finsk udviklede tilgang Åben Dialog netop nu er i spil. Bogens formål er at forklare baggrunden for denne udvikling og hvorfor netop Åben Dialog er en del af dette, samt hvilken betydning udviklingen kan få for kontaktpersonens rolle. Kontaktpersonen arbejder på et socialpsykiatrisk § 107 og § 108 botilbud, som henholdsvis er kortere eller længerevarende boformer til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.Publikationen er udgivet i serien 'Socialpsykiatri og Socialpædagogik’ (serieredaktør: Søren Langager) under forskningsprogrammet ’Inklusion og eksklusion – i samfund, institution og pædagogisk praksis’ ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Denne og øvrige udgivelser i serien kan gratis downloades via adressen: http://www.edu.au.dk/Socialpsykiatri-og-Socialpædagogik. Serien består af rapporter fra forskningsprojekter og bemærkelsesværdige lettere omarbejdede specialeafhandlinger.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2017-02-15
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/181
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library