Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet
 
Creator Mørck, Line Lerche
Christensen, Tina Wilchen
 
Subject
 
Description ”Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminalitet og bandetilhør til politisk og religiøs ekstremisme. Den er opstået i kølvandet på Omar El-Husseins terrorangreb i København foråret 2015. Kategorien refererer til en bestemt type bevægelse og kan derved medvirke til at skabe blinde pletter, fordi ordet tenderer til at rette vores opmærksomhed på én smal og lineær bevægelse fra kriminalitet og bandetilhør til islamisk ekstremisme.   Den nuværende brug af ”Cross-over” bygger på en række dominerende antagelser om radikaliseringsprocesser og en bestemt sammenhæng mellem udsagn og handling.  Når ”Cross-over” bygger videre på disse etablerede antagelser risikerer vi, at antagelserne med tiden etableres som forklaringer.  Den etablerede ”Cross-over” kategori kan derved utilsigtet medvirke til, at vi overser de komplekse dynamikker, der er på spil i og på tværs af kriminelle/ekstreme grupper og netværk.Denne rapport giver således et billede af de komplekse bevægelsesmønstre i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper. Den giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering.Rapporten er skrevet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2017-02-03
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/177
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library