(1) El mundo en un cuadro de familia (o de la naturaleza al arte)

Matèria. Revista internacional d'Art

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title (1) El mundo en un cuadro de familia (o de la naturaleza al arte)
 
Creator Salabert, Pere
 
Subject
 
Description Darrera de cada cosa, de cada «naturalesa», una altra naturalesa que li era anterior desplega el seu enigma i ens obliga a mirar més i més lluny. No hi ha una naturalesa originària si no és en el mite d’un «bon començament» la realitat del qual és l’objecte d’un desig d’origen que no té solució en el temps. Aquest mite el formula Plató en l’escenari del Timeo amb una Naturalesa materna l’ésser de la qual no supera l’estranya condició d’ésser-per-ales coses que hi trobem el pas a l’existència.
Behind every thing, every «nature», a previous nature exhibits its enigma compelling us to look back farther and farther. There is no original nature except in the myth of a «good beginning» the reality of which is nothing but the object of an origin desire without any end in time. This is a myth that Plato formulates in Timaios scene with a maternal nature which strange being is nothing more than a being-for-things that finds a passage to existence in it. As a root cause for arts and a kind of aesthetic thinking, all this explains some plans of historians about a development or a gradual growth of forms in art.
Detrás de cada cosa, de cada «naturaleza», otra naturaleza anterior a ella despliega su enigma obligándonos a mirar más y más lejos. No hay una naturaleza originaria si no es en el mito de un «buen comienzo» la realidad del cual se limita a ser el objeto de un deseo de origen sin solución en el tiempo. Este mito lo formula Platón en el escenario del Timeo con una Naturaleza materna el ser de la cual no supera la extraña condición de un ser-para-las-cosas que en él encuentran el paso a la existencia.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor
 
Date 2008-05-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/11403
 
Source Matèria. Revista internacional d'Art; No 2 (2002): Naturaleses; 15-33
Matèria. Revista internacional d'Art; No 2 (2002): Naturaleses; 15-33
2385-3387
1579-2641
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library