Pædagogikkens politiske idéhistorie - Vol. 1

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Pædagogikkens politiske idéhistorie - Vol. 1
 
Creator Sørensen, Anders Dræby
 
Subject Pædagogikkens politiske idéhistorie
 
Description Ved overgangen til vores moderne tidsalder bliver der knytter en række nye forbindelser mellem udviklingen af den moderne stat og borgernes opdragelse og dannelse. Eller med andre ord bliver det både et filosofisk og politisk spørgsmål, hvorvidt og i givet fald hvordan staten har en rolle i opdragelsen og dannelsen af dens borgere.Denne bog giver et indblik i denne diskussion, som den ser ud blandt nogle centrale pædagogiske tænkere i perioden omkring etableringen af den moderne stat. Bogen indeholder i den forbindelse nogle tekstnære og idéhistoriske læsninger af tre centrale hovedværker inden for pædagogikkens politiske idéhistorie. Det drejer sig om den franske filosof Jean-Jacques Rousseaus værk Afhandling om den politiske økonomi fra 1755, den danske teolog Nikolai Frederik Severin Grundtvigs tekstudkast Statsmæssig Oplysning fra 1834 og endelig den tyske filosof Friedrich Nietzsches forelæsningsrække Om vore dannelsesanstalters fremtid fra 1872.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2016-11-11
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/165
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library