Otwarty dostęp do statystyk uczelni powinien być czymś normalnym! Wywiad z Benedettem Leporim, koordynatorem European Tertiary Education Register (ETER)

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Otwarty dostęp do statystyk uczelni powinien być czymś normalnym! Wywiad z Benedettem Leporim, koordynatorem European Tertiary Education Register (ETER)
 
Creator Wolszczak-Derlacz, Joanna
 
Subject ETER
otwarty dostęp do danych
dane na poziomie indywidualnych uczelni
 
Description Wywiad dotyczy wyzwań związanych z tworzeniem publicznie dostępnej i zharmonizowanej bazy obejmującej dane na temat poszczególnych instytucji szkolnictwa wyższego z krajów europejskich: European Tertiary Education Register (ETER) oraz możliwości wykorzystania jej do porównań międzynarodowych. Benedetto Lepori przekonuje w nim, że ogólny dostęp do danych na poziomie indywidualnych uczelni powinien być czymś normalnym. Dodatkowo uważa, że wykorzystywanie podejścia nakłady-wyniki wraz z zaawansowanymi narzędziami badawczymi w zakresie oceny efektywności i produktywności jest zasadne z punktu widzenia stawianych pytań badawczych, jednak nie powinno się ich automatycznie stosować np. do ewaluacji uniwersytetów czy dystrybucji środków finansowych.
 
Publisher Adam Mickiewicz University Poznan
 
Date 2018-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł naukowy
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/17068
10.14746/nisw.2018.2.7
 
Source Nauka i Szkolnictwo Wyższe; Nr 2(52) (2018): Badania nad efektywnością i produktywnością szkół wyższych; 191-202
1231-0298
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/17068/16860
 
Rights Copyright (c) 2018 Joanna Wolszczak-Derlacz
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library