Efektywności i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Efektywności i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce
 
Creator Pietrzak, Piotr Grzegorz
Baran, Joanna
 
Subject szkolnictwo wyższe
kształcenie
efektywność
skuteczność
 
Description Ze względu na trwające prace nad reformą szkolnictwa wyższego w Polsce w artykule podjęto dyskusję na temat efektywności i skuteczności kształcenia akademickiego. Dokonano przeglądu literatury zagranicznej i krajowej w tym zakresie. W artykule zaprezentowano również wyniki wstępnych badań, które dotyczyły 58 uczelni podlegających nadzorowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). W pomiarze efektywności działalności dydaktycznej wykorzystano podejście nieparametryczne (metodę DEA) – model BCC ukierunkowany na maksymalizację efektów. Zaś w pomiarze skuteczności zastosowano hierarchiczną metodę aglomeracyjną (metoda Warda), jako miarę odległości wykorzystano odległość euklidesową.
 
Publisher Adam Mickiewicz University Poznan
 
Date 2018-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł naukowy
Artykuł naukowy
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/17064
10.14746/nisw.2018.2.3
 
Source Nauka i Szkolnictwo Wyższe; Nr 2(52) (2018): Badania nad efektywnością i produktywnością szkół wyższych; 113-130
1231-0298
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/17064/16856
 
Rights Copyright (c) 2018 Piotr Grzegorz Pietrzak, Joanna Baran
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library