L’educació secundària i el distanciament familiar de l’escola. Una anàlisi longitudinal

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title L’educació secundària i el distanciament familiar de l’escola. Una anàlisi longitudinal
Secondary Education and family-school detachment. A longitudinal analysis
La educación secundaria y el distanciamiento familiar de la escuela. Un análisis longitudinal
 
Creator Alonso Carmona, Carlos; Universidad Pablo de Olavide
 
Subject
sociologia de l’educació; implicació parental; trajectòria escolar; classe social; anàlisi qualitativa

sociology of education; parental involvement; school trajectory; social class; qualitative analysis
Sociología
sociología de la educación; implicación parental; trayectoria escolar; clase social; análisis cualitativo
 
Description La implicació familiar a l’escola tendeix a decaure quan els fills accedeixen a l’educació secundària. Aquí s’analitzen aquestes transformacions tenint en compte tant els recursos dels progenitors com l’evolució de la trajectòria filial. Aquesta recerca es basa en l’anàlisi longitudinal d’entrevistes en profunditat i en l’observació etnogràfica en tres instituts d’educació secundària. El distanciament parental de l’escola té formes diverses, principalment, en funció del rendiment dels fills. Els recursos familiars són poc rellevants quan els fills obtenen bons resultats escolars, però adquireixen importància quan aquests empitjoren.  
Parental involvement tends to decline when children access to secondary education. Those transformations are analyzed taking into account both the parental resources as well as the filial trajectory. This research is based on the longitudinal analysis of in-depth interviews and ethnographic observation in three secondary schools. Parental school detachment has different ways principally according to their children’s achievement. Family resources have little relevance when the child’s school results are good but they gain importance when those results worsen.
La implicación familiar en la escuela tiende a decaer cuando los hijos acceden a la educación secundaria. Aquí se analizan estas transformaciones teniendo en cuenta tanto los recursos de los progenitores como la evolución de la trayectoria filial. Esta investigación se basa en el análisis longitudinal de entrevistas en profundidad y en la observación etnográfica en tres institutos de educación secundaria. El distanciamiento parental de la escuela tiene formas distintas, principalmente, en función del rendimiento de los hijos. Los recursos familiares son poco relevantes cuando los hijos obtienen buenos resultados escolares, pero adquieren importancia cuando estos empeoran.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor


 
Date 2020-10-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v105-n4-alonso
10.5565/rev/papers.2696
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 487-510
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 487-510
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 487-510
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 487-510
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 487-510
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 487-510
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v105-n4-alonso/2696-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2020 Carlos Alonso Carmona
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library