La implicació del públic en els riscos derivats de la contaminació atmosfèrica urbana

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La implicació del públic en els riscos derivats de la contaminació atmosfèrica urbana
La implicación del público en los riesgos derivados de la contaminación atmosférica urbana
Public engagement in risks from urban air pollution
 
Creator Oltra, Christian; CIEMAT
Sala, Roser; CIEMAT
 
Subject percepció del risc; contaminació de l’aire; implicació ciutadana
percepción del riesgo; contaminación del aire; implicación pública; grupos de discusión
risk perception; air pollution; public engagement; focus groups
 
Description La contaminació de l’aire és un dels problemes ambientals amb major impacte en la qualitat de vida i el benestar dels individus. Gran part de les intervencions dirigides a reduir els impactes de la contaminació sobre la salut pretenen fomentar canvis en el comportament dels individus. Aquest article presenta els resultats d’un estudi exploratori qualitatiu de la percepció pública de la contaminació de l’aire i els seus efectes sobre el benestar i la salut dels ciutadans. Les dades van ser recollides a partir de grups de discussió amb ciutadans no experts a la ciutat de Barcelona. Els resultats mostren les dificultats dels individus per discutir sobre qüestions relacionades amb la qualitat de l’aire, el paper de les pistes sensorials en la percepció dels nivells de contaminació atmosfèrica, la familiaritat amb el risc, la vinculació amb problemes de salut lleus, l’escassa vinculació a un risc personal que angoixi els individus i l’existència de creences com la que no és possible limitar l’exposició a la contaminació de l’aire. Es discuteixen els resultats en relació amb les estratègies de comunicació i implicació pública en la gestió de la qualitat de l’aire.
La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales con mayor impacto en la calidad de vida y el bienestar de los individuos. Gran parte de las intervenciones dirigidas a reducir los impactos de la contaminación sobre la salud pretenden fomentar cambios en el comportamiento de los individuos. Este artículo presenta los resultados de un estudio exploratorio cualitativo de la percepción pública de la contaminación del aire y sus efectos sobre el bienestar y la salud de las personas. Los datos fueron recogidos a partir de grupos de discusión con ciudadanos no expertos en la ciudad de Barcelona. Los resultados muestran las dificultades de los individuos para discutir sobre cuestiones relacionadas con la calidad del aire, el papel de las pistas sensoriales en la percepción de los niveles de contaminación atmosférica, la familiaridad con el riesgo, la relación con problemas de salud leves, la escasa vinculación a un riesgo personal que angustie a los individuos y la existencia de creencias, como la de que no es posible limitar la exposición a la contaminación del aire. Se discuten los resultados en relación con las estrategias de comunicación e implicación pública en la gestión de la calidad del aire.
Air pollution is one of the environmental problems with the greatest impact on the quality of life and well-being of individuals. Many of the interventions aimed at reducing the impacts of pollution on health are intended to promote changes in individuals’ behavior. This article presents the results of a qualitative exploratory study of public perceptions of air pollution. The data were collected from focus groups with lay citizens in the city of Barcelona. The results show the difficulties individuals have in discussing issues related to air quality, the role of sensory cues in the perception of air pollution levels, familiarity with risk, links to mild health problems, the weak connection to a personal risk and the existence of beliefs such as the inability of individuals to limit their exposure to air pollution.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor Ministerio de Ciencia e Innovación


 
Date 2015-10-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://papers.uab.cat/article/view/v100-n4-oltra-sala
10.5565/rev/papers.2175
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 477-492
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 477-492
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 477-492
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 477-492
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 477-492
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 477-492
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation http://papers.uab.cat/article/view/v100-n4-oltra-sala/2175-pdf-es
http://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v100-n4-oltra-sala/352
 
Rights Copyright (c) 2015 Christian Oltra, Roser Sala
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library