Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden
 
Creator Bundsgaard, Jeppe
Puck, Morten Rasmus
 
Subject
 
Description Nationale test har været en del af folkeskolens hverdag i omkring syv år. Efter en noget turbulent start med hyppige nedbrud, store budgetoverskridelser og tekniske fejl, er testene blevet en stadig mere integreret del af såvel undervisningen som de politiske beslutninger omkring undervisningen. Således er resultater fra nationale test udpeget som succeskriterium for skolereformen fra 2014, lige som nationale testdata indgår i kommunernes kvalitetsrapporter og i skolernes opfølgning på undervisningen.I den offentlige debat om nationale test høres både kritik og opbakning til nationale test, og ofte følges et synspunkt op af udsagn om at danske lærere har (eller ikke har) taget de nationale test til sig og bruger dem konstruktivt (eller ikke bruger dem, eller bruger dem destruktivt) i deres undervisning. Sådanne udsagn har hidtil ikke haft noget solidt grundlag at basere sig på.Nærværende rapport er således den første statistisk pålidelige undersøgelse af hvordan lærere og skoleledere bruger nationale test, og hvad deres holdninger til og viden om nationale test er. 
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2016-09-14
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/145
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library