Les respostes socials a la instal·lació de parcs eòlics: el cas del conflicte Mar Brava a la Illa Gran de Chiloé (Xile)

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Les respostes socials a la instal·lació de parcs eòlics: el cas del conflicte Mar Brava a la Illa Gran de Chiloé (Xile)
Social responses to wind farm development: The case of the Mar Brava conflict in the Great Island of Chiloé (Chile)
Las respuestas sociales a la instalación de parques eólicos: el caso del conflicto Mar Brava en la Isla Grande de Chiloé (Chile)
 
Creator Garrido, Jaime; Universidad de la Frontera
Rodríguez, Ignacio; Universidad de la Frontera
Vallejos, Arturo; Universidad de la Frontera
 
Subject riscos socials; conflictes socials; identitat sociocultural; energies renovables
social risks; social conflicts; sociocultural identity; renewable energy
riesgos sociales; conflictos sociales; identidad sociocultural; energías renovables
 
Description L’estudi investiga les respostes de la comunitat local al projecte Parque Eólico Chiloé (PECh) que pretén instal·lar-se a la zona de Mar Brava, municipi d’Ancud, Xile. Igual que en molts altres casos de conflictes socials per la instal·lació de parcs eòlics arreu del món, en aquest estudi de cas ens trobem en presència d’una opinió pública majoritària que es mostra a favor d’aquest tipus d’energia, però que s’oposa a la instal·lació d’un parc eòlic concret en un territori determinat. En aquest treball, es presenten els resultats d’una recerca exploratòria que va tenir com a objectiu la comprensió de les respostes de la comunitat local davant l’enviament del projecte PECh al Sistema d’Avaluació d’Impacte Ambiental. Per a això, es va proposar un disseny qualitatiu, utilitzant preferentment tècniques dialògiques d’indagació. La mostra va ser intencionada i va identificar els actors principals que protagonitzen el conflicte. Els resultats mostren que el sorgiment de la tensió es vincula amb una multiplicitat de factors: a) la percepció de dany al patrimoni natural i cultural; b) la percepció dels forts efectes negatius del projecte en les activitats productives locals; c) la desconfiança en els promotors de la iniciativa, en les autoritats locals i en la institucionalitat ambiental, i d) l’amenaça als projectes de vida dels habitants de la zona. Concloem que, si es vol impulsar el desenvolupament de les energies netes per mitigar els efectes del canvi climàtic, hauria de prestar-se més atenció a aquests aspectes.
This study explores the responses of the local community to the Parque eólico Chiloé (PECh) project, which is to be installed in the Mar Brava area of Ancud, Chile. Like many other social conflicts involving wind energy developments that have arisen around the world, we find significant public support for wind energy but resistance by the local population to a particular wind farm development. This paper presents the results of an exploratory research study whose aim was to understand the local community’s responses to the PECh project sent to the Environmental Impact Assessment System in Chile. A qualitative design primarily with dialogic inquiry techniques has been used. The sample was intentional, identifying the main actors involved in the conflict. The results show that the social conflict is related to multiple factors: a) the perception of damages to natural and cultural heritage; b) the perception of negative strong effects that the wind farm development would have on local productive activities; c) local community distrust towards the company, local authorities and environmental regulators, and d) the threat to life projects of the local people. In order to drive the sustainable development of renewable energy to mitigate the effects of climate change, more attention should be paid to these aspects.
El estudio investiga las respuestas de la comunidad local al proyecto Parque Eólico Chiloé (PECh) que pretende instalarse en la zona de Mar Brava, comuna de Ancud, Chile. Al igual que en muchos otros casos de conflictos sociales por la instalación de parques eólicos alrededor del mundo, en este estudio de caso nos encontramos en presencia de una opinión pública mayoritaria que se muestra a favor de este tipo de energía, pero que se opone a la instalación de un parque eólico concreto en un territorio determinado. En este trabajo, se presentan los resultados de una investigación exploratoria que tuvo como objetivo la comprensión de las respuestas de la comunidad local ante el envío del proyecto PECh al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Para ello, se propuso un diseño cualitativo, utilizando preferentemente técnicas dialógicas de indagación. La muestra fue intencionada e identificó a los principales actores que protagonizan el conflicto. Los resultados muestran que el surgimiento de la tensión se vincula con una multiplicidad de factores: a) la percepción de daño al patrimonio natural y cultural; b) la percepción de los fuertes efectos negativos del proyecto en las actividades productivas locales; c) la desconfianza en los promotores de la iniciativa, en las autoridades locales y en la institucionalidad ambiental, y d) la amenaza a los proyectos de vida de los habitantes de la zona. Concluimos que, si se quiere impulsar el desarrollo de las energías limpias para mitigar los efectos del cambio climático, debería prestarse una mayor atención a estos aspectos.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor

Fondecyt Chile (proyecto nº 1120554)
 
Date 2015-10-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://papers.uab.cat/article/view/v100-n4-garrido-rodriguez-vallejos
10.5565/rev/papers.2183
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 547-575
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 547-575
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 547-575
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 547-575
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 547-575
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 100, Núm. 4 (2015): Riesgos ambientales, sostenibilidad y políticas de implicación ciudadana; 547-575
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation http://papers.uab.cat/article/view/v100-n4-garrido-rodriguez-vallejos/2183-pdf-es
http://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v100-n4-garrido-rodriguez-vallejos/365
http://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v100-n4-garrido-rodriguez-vallejos/366
http://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v100-n4-garrido-rodriguez-vallejos/423
http://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v100-n4-garrido-rodriguez-vallejos/424
 
Rights Copyright (c) 2015 Jaime Garrido, Ignacio Rodríguez, Arturo Vallejos
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library