Treball a domicili a Xile: noves configuracions d’una antiga forma de treball de les dones

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Treball a domicili a Xile: noves configuracions d’una antiga forma de treball de les dones
Home work in Chile: new configurations of an ancient form of women’s work
Trabajo a domicilio en Chile: nuevas configuraciones de una antigua forma de trabajo de las mujeres
 
Creator Gonzalez Cid, Claudia Andrea; Universidad de Chile
 
Subject


neoliberalism; work flexibility; work at home; work control; sexual division of labor; Chile

neoliberalismo; flexibilización del trabajo; trabajo a domicilio; control del trabajo; división sexual del trabajo; Chile
 
Description Aquest article se centra principalment en les formes de control i resposta-resistència de les treballadores a domicili en el sector de la manufactura, específicament en els sectors tèxtil i d’elaboració de sobres de paper al Xile neoliberal. La metodologia emprada va ser bàsicament qualitativa, mitjançant la realització d’entrevistes a diferents actors i el processament d’enquestes a llars. Respecte dels troballes, destaquem la funcionalitat del TaD en la preservació de l’acompliment de les tasques de cura i feines domèstiques. En referència als registres de control, aquests es fan d’una manera articulada entre formes procedimentals i subjectives. En un primer sentit, destaquen el «treball pactat» i el «treball a preu fet» com a formes de control i subjecció al treball i, en una segona direcció, els relats d’autonomia en la determinació dels temps de treball, que estimem relatius i que en definitiva enfosqueixen la precarietat i l’explotació que caracteritzen aquestes formes de treball, persistentment feminitzades.
This article centrally refers to the forms of control and response-resistance of homeworkers in the manufacturing sector, specifically in the textile and paper envelope manufacturing sectors in Chile. The methodological strategy wasqualitative, by conducting interviews with different actors. The process was accompanied by the analysis of household surveys. Regarding the results, we highlight the functionality of the TaD in preserving the performance of care work and domestic tasks; and as for the control registers, these occur in an articulated way between procedural and subjective forms; standing out in a first sense, the so-called «work to deal» and «piecework», as forms of control and subjection to work; and in a second, stories of autonomy in determining working times, which we consider relative; and that they ultimately obscure the precariousness and exploitation that characterize these persistently feminized forms of work.
Este artículo se centra principalmente en las formas de control y respuesta-resistencia de las trabajadoras a domicilio en el sector de la manufactura, específicamente en los sectores textil y de elaboración de sobres de papel en el Chile neoliberal. La metodología utilizada fue básicamente cualitativa, mediante la realización de entrevistas a distintos actores y el procesamiento de encuestas a hogares. Respecto a los hallazgos, destacamos la funcionalidad del TaD en la preservación del desempeño de las labores de cuidado y tareas domésticas. En referencia a los registros de control, estos ocurren de manera articulada entre formas procedimentales y subjetivas. En un primer sentido, destacan el «trabajo a trato» y el «pago a destajo» como formas de control y sujeción al trabajo y, en una segunda dirección, los relatos de autonomía en la determinación de los tiempos de trabajo, que estimamos relativos y que en definitiva obscurecen la precariedad y la explotación que caracterizan estas formas de trabajo, persistentemente feminizadas. 
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor


 
Date 2020-05-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v105-n4-gonzalez-cid
10.5565/rev/papers.2662
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 561-582
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 561-582
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 561-582
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 561-582
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 561-582
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 561-582
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v105-n4-gonzalez-cid/2662-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2020 Claudia Andrea Gonzalez Cid
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library