La renda mínima com a instrument per combatre la pobresa. El cas de la Comunitat Valenciana

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La renda mínima com a instrument per combatre la pobresa. El cas de la Comunitat Valenciana
Minimum income as an instrument to fight against poverty. The case of Valencian region
La renta mínima como instrumento para combatir la pobreza. El caso de la Comunidad Valenciana
 
Creator Fuenmayor Fernández, Amadeo; Universidad de Valencia
Granell Pérez, Rafael; Universidad de Valencia
Savall Morera, Teresa; Universidad de Valencia
 
Subject
renda mínima d’inserció; microsimulació; pobresa; desigualtat

minimum insertion income; microsimulation; poverty; inequality
Economía; economía pública; evaluación de políticas
renta mínima de inserción; microsimulación; pobreza; desigualdad
 
Description Recentment, la Comunitat Valenciana ha reformat la renda mínima i ha instaurat la denominada renda valenciana d’inclusió (RVI). En aquest treball fem una avaluació d’aquest programa utilitzant tècniques de microsimulació a partir de microdades proporcionades per l’Administració valenciana.Es fa una descripció del nou programa respecte de l’anterior renda garantida de ciutadania (RGC), que ha mostrat problemes d’esgotament, i se n’assenyalen les diferències més rellevants. A partir de les dades existents, calculem el cost pressupostari estimat de la RVI i els efectes d’aquest programa en termes de pobresa i desigualtat. Encara que la despesa s’incrementés respecte de l’antiga RGC, els canvis en el disseny implicaran millores molt importants en termes de pobresa i desigualtat.
Recently, the Valencian Community has reformed the minimum income, establishing the so-called Valencian Inclusion Income (VII). In this work we performed an evaluation of this program, using microsimulation techniques from microdata provided by the Valencian administration. A description of the new program is made regarding the previous Guaranteed Citizenship Income (GCI) that has shown problems of exhaustion, pointing out the most relevant differences. From the existing data, we calculate the estimated budgetary cost of the VII and the effects of this program in terms of poverty and inequality. Although spending will increase with respect to the old GCI, the changes in the design will imply very important improvements in terms of poverty and inequality.
Recientemente, la Comunidad Valenciana ha reformado la renta mínima y ha instaurado la denominada renta valenciana de inclusión (RVI). En este trabajo realizamos una evaluación de este programa utilizando técnicas de microsimulación a partir de microdatos proporcionados por la Administración valenciana.Se hace una descripción del nuevo programa respecto a la anterior renta garantizada de ciudadanía (RGC), que ha mostrado problemas de agotamiento, y se señalan las diferencias más relevantes. A partir de los datos existentes, calculamos el coste presupuestario estimado de la RVI y los efectos de este programa en términos de pobreza y desigualdad. Aunque el gasto se incrementará respecto a la antigua RGC, los cambios en el diseño implicarán mejoras muy importantes en términos de pobreza y desigualdad.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor

Vicepresidéncia i Conselleria d'Igualtat i Polítiuqes Inclusives. Generalitat Valenciana
 
Date 2020-05-06
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v105-n4-fuenmayor-granell-savall
10.5565/rev/papers.2726
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 613-634
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 613-634
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 613-634
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 613-634
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 613-634
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 4 (2020); 613-634
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v105-n4-fuenmayor-granell-savall/2726-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2020 Amadeo Fuenmayor Fernández, Rafael Granell Pérez, Teresa Savall Morera
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library