De fattiges ret:

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title De fattiges ret:
 
Creator Lottrup Rasmussen, Leonora; Aarhus Universitet
 
Subject Velfærdsstat
Medborgerskab
1800-tallet
Historie
Fattighjælp
Danmark
Fattighaver
Legater
Legatboliger
Eftergivelse
Ekstraordinær hjælp
Aarhus
Fattigdom
Kommunalforvaltning
Aarhus Kommune
Handicapforsorg
Fattiglov
Alderdomsunderstøttelse
Alderdomshjælp
Fattigforsorg
Junigrundloven
Velfærdsstatens drivkræfter
Velfærdshistorie
Frihaver
Fattighjælpsvirkninger
Aarhus Byråd
Aarhus Fattigudvalg
Friboliger
 
Description Denne afhandling undersøger hvordan det social medborgerskab blev forhandlet fra Grundloven i 1849 til indførelsen af socialreformerne i begyndelsen af 1890’erne. Med et teoretisk og metodisk afsæt i nyere medborgerskabs­studier, undersøger afhandlingen kommunale medborgerskabs­forhandlinger i Aarhus og hvordan disse forhandlinger spillede sammen med udformningen af det nationale medborgerskab. Afhandlingen beskæftiger sig både med formaliserede forhandlinger, der foregik i officielle politiske institutioner, og de mindre formaliserede forhandlinger, der var indlejret i den kommunale forvaltning og som foregik mellem giver og modtager af fattig­hjælp. Afhandlingen giver et indblik i den danske velfærdsstats historie, en grundig indføring i 1800-tallets fattiglovgivning og fattigforsorg og sætter samtidigt ansigt på de mennesker, der søgte om hjælp fra det offentlige. 
Afhandlingen består af 5 dele:
Del 1: Fattigforsorg og medborgerskab.
Del 2: Henvendelser til Aarhus Byråd.
Del 3: Fattighaver.
Del 4: Legater og legatboliger.
Del 5: Ekstraordinær hjælp. 
 
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2020-03-09
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/366
978-87-7507-470-9
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library