Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion
 
Creator Nordentoft, Helle Merete
Mariager-Anderson, Kristina
Smedegaard, Anne
 
Subject
 
Description Kollektiv Akademisk Vejledning (KAV) er en forskningsbaseret kollektiv arbejdsform, som giver de studerende erfaringer med at diskutere faglige spørgsmål i et kollektivt forum. I KAV mødes studerende, som skriver på forskellige opgaver. I vejledningen bruges forskelligheden som drivkraft i vejledningen. Med akademisk understreges vejledning som central læringsaktivitet i udviklingen den akademiske kompetence, det er at give og modtage kritik i vejledningen. Introduktions første del beskriver det teoretiske og metodiske grundlag, som vejledningen bygger på. Her uddybes de udfordringer, som en kollektiv vejledningsform rummer for både studerende og vejledere, og den kommer med bud på, hvordan disse håndteres. Anden del består af et inspirationskatalog med en række konkrete øvelser, som vejlederen kan anvende i vejledningen.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2016-09-02
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/144
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library