Funktionspræster - en kortlægning

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Funktionspræster - en kortlægning
 
Creator Nielsen, Marie Vejrup; religion;
Kühle, Lene; Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Christensen, Henrik Reintoft; Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Asboe, Stig
Dollerup, Signe Bønløkke
Damgaard, Anette
Brodersen, Kirstine Løvstad
Flyvholm, Christina Rehanna Kjær
 
Subject rapport om funktionspræster i Folkekirken i Danmark i dag
 
Description Denne rapport er finansieret af Folkekirkens Videnspulje. Folkekirkens Videnspulje udløste i maj 2013 midler til en kortlægning af funktions-og særpræsters antal, opgaver og effekt (Opslag 2013).Det skal nævnes, at selvom begrebet funktionspræster også vil kunne benyttes i forhold til præster inden for andre trossamfund, så er målgruppen for denne rapport folkekirkelige funktionspræster.Rapporten er udarbejdet i perioden marts 2014 –marts 2015 af forskere og studerende tilknyttet Center for Samtidsreligion, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Lektor Lene Kühle og adjunkt Henrik Reintoft Christensen har været ansvarlige for undersøgelsesdesignet. Forskningsassistent Sivert Urstad har været ansat primært til at bistå med udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen. Store dele af dataindsamlingen, især individuelle interviews og fokusgruppeinterviews,har været udført af Signe Bønløkke Dollerup, Anette Damgaard,Stig Asboe, Mille Holm, Sanne Hansen, Kirstine Løvstad Brodersen, Christina Rehanna Kjær Flyvholm, Anna Sønnichsen og Rikke Bach, som har været ansat som studentermedhjælpere. Anette Damgaard, Astrid Lyhne, Line Rask, Nikolaj Holme Hansen, Mille Holm og Sanne Hansen har bidraget til undersøgelsens gennemførsel i forbindelse med undervisningsforløb. Rapporten er skrevet i fællesskab af Lene Kühle, Henrik Reintoft Christensen, Stig Asboe, Signe Bønløkke Dollerup, Anette Damgaard, Kirstine Løvstad Brodersen og Christina Rehanna Kjær Flyvholm, således at Lene Kühle er den primært ansvarlige for kapitlerne 1-3; Anette Damgaard og Stig Asboe (kap 4), Henrik Reintoft Christensen (kap 5), Stig Asboe (kap 6) og Signe Bønløkke (kap 7) er primære forfattere på hvert sit kapitel 4-7 med bidrag af Lene Kühle og Henrik Reintoft Christensen. Henrik Reintoft Christensen og Lene Kühle er de primært ansvarlige for kapitlerne 8 og 9. Kirstine Løvstad Brodersen, og Christina Rehanna Kjær Flyvholm er de primært ansvarlige for afsnittet om sygeplejersker i kapitel 9. Bente Kejser har ydet en kærkommen og værdifuld indsats som korrekturlæser.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2016-08-25
 
Type Book
text
 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/138
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage
Danmark
Funktionspræster i Folkekirken i Danmark
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library