Klimaændringers betydning for grundvandsstrømmene og forureningstruslen omkring Rønland frem mod år 2100 :

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Klimaændringers betydning for grundvandsstrømmene og forureningstruslen omkring Rønland frem mod år 2100 :
 
Creator Ljungberg, Thomas
Kristiansen, Søren M; Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
 
Description Denne rapport er udarbejdet på foranledning af en samarbejdsaftale med Region Midtjylland som opfølgning på en tidligere grundvandsmodel, som Institut for Geoscience har udarbejdet for Rønland. Formålet med projektet er, på en meget lokal skala, at belyse betydningen af ændringer i randbetingelserne for grundvandsstrømmene i et område, som pga. sin kystnære beliggenhed må forventes at være meget følsomt for fremtidige klimaændringer.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2020-02-20
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/364
978-87-7507-469-3
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library