At blive på sporet:

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title At blive på sporet:
 
Creator Mariager-Anderson, Kristina
Gottlieb, Susanne
Wahlgren , Bjarne
Aarkrog, Vibe
 
Description Denne rapport er udgivet af Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, som afslutning på forskningsprojektet At blive på sporet. Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne i 2017-2019. Forskningsprojektet har haft fokus på de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne, samt implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse.
Rapporten beskriver forskningsprojektets teoretiske udgangspunkt, metode og resultater.
Vi ønsker med projektets resultater at give inspiration til uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelse til unge voksne. Samtidig vil vi pege på forskningscirkler som et rum for kompetenceudvikling af lærere/vejledere, der arbejder med ny praksis til nedbringelse af frafald.
Forskningsprojektet er støttet af Velux Fonden med midler fra fondens HUMpraxis-program, som fokuserer på at fremme et ligeværdigt samarbejde og vidensudveksling mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet. Bevillingen har muliggjort etablering af et treårigt samarbejde mellem forskerteamet og i alt 14 skoler, seks erhvervsskoler og otte voksenuddannelsescentre (VUC). Projektteamet retter stor tak til de skoler, som har deltaget og engageret sig i udforskning af de beslutningsprocesser, der leder til frafald.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2020-02-18
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/362
978-87-7507-478-5
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library