Tværsproglighedens veje:

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Tværsproglighedens veje:
 
Creator Krogager Andersen, Line; Ph.d.-studerende
 
Subject flersproglig
danskfaget
engelskfaget
tyskfaget
sproglig bevidsthed
sprogundervisning
sprogdidaktik
fremmedsprog
tværsproglig
aktionsforskning
sproglig opmærksomhed
sprogforståelse
language awareness
pluralistisk
 
Description Denne afhandling undersøger potentialer og udfordringer knyttet til et tværfagligt didaktisk forandringsarbejde rettet imod tilvejebringelsen af rum for udvikling af sproglig bevidsthed gennem tværsproglighed i sprogundervisningen på tværs af fagene dansk, engelsk og tysk.
Afhandlingen er baseret på et aktionsforskningsprojekt i folkeskolen i tæt samarbejde med tre lærere og deres to femteklasser. Projektets empiriske materiale er omfattende og mangfoldigt; det analyseres gennem en kompleksitetsorienteret tilgang i tre analytiske lag, der hver fokuserer på et af forskningsspørgsmålets tre centrale interessepunkter: kollaborativt didaktisk forandringsarbejde, tværsproglig didaktik og sproglig bevidsthed i klasserummet.
Analyserne viser kompleksiteten i forandringsarbejdet og i klasserummets praksis, samt udfoldelsen af den tværsproglige didaktiks potentialer på både et tværfagligt og et enkeltfagligt niveau.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2020-02-17
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/361
978-87-7507-468-6
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library