The usage of neologisms characterizing people in feedbacks to online English news

Literature and Culture of Polissya

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The usage of neologisms characterizing people in feedbacks to online English news
Використання неологізмів на позначення людей у відгуках до онлайн-новин англійською мовою
 
Creator Holiak, M. S.
 
Description The article is devoted to the analysis of neologisms characterizing people in positive or negative way in feedbacks to online English news. They denoteInternet users, professions and modern tendencies. They can be formed by compounding, blending, construction and acronym. The research shows that thegroup of neologisms which represents modern tendencies is the largest and it is formed by different types of word formation. Modern tendencies demonstrateeither positive or negative characteristics concerning a person or a group of people. All neologisms are used in order to show addiction to something, belief ordisappointment, anxiety, attractiveness, changes for the better.
Стаття присвячена аналізу неологізмів на позначення людей з позитивного чи негативного боку, які представлені у відгуках на онлайн-новини англійською мовою. Неологізми збагачують лексичний склад мови і таким чином підтверджують її динамічну природу. Неологізм – це одиниця словникового складу, слово або словосполучення, використані в мові в певний період на позначення нового чи наявного поняття або в новому значенні та які з’явилися в результаті запозичення, калькування, словосполучення, абревіації, розширення або звуження значення. Словниковий склад англійської мови постійно змінюється та поповнюється новими мовними одиницями. Найпоширенішими сферами виникнення неологізмів є ті, в яких відбуваються інновації: сучасні технології, науковий прогрес та всі ті події та фактори, які й приводять до появи неологізмів. Виокремлені у відгуках на онлайн-новини неологізми позначають користувачів Інтернету, професії та сучасні тенденції. Дослідження показує, що група неологізмів, яка представляє сучасні тенденції, містить 9 прикладів, є найчисельнішою і утворена різними типами словотворення. 8 прикладів побудовані за допомогою з’єднання, і лише один приклад (Brexiteer) утворений абревіатурою. Група, яка представлена 5 лінгвістичними одиниями, що позначають користувачів Інтернету, має лише один спосіб словотворення – з’єднання. Наше дослідження показує, що всі неологізми, що описують користувачівІнтернету, утворені за допомогою 2-х слів, пов’язаних між собою. А група, яка описує професії, налічує лише 3 мовні одиниці, і вони також утворені лише одним способом словотворення – словосполученням. Сучасні тенденції відображають позитивні або негативні характеристики, що стосуються людини чи групи осіб.Всі неологізми використовуються для того, щоб показати залежність від чогось,віру чи розчарування, тривогу, привабливість, зміни на краще.
 
Publisher Nizhyn Mykola Gogol State University
 
Date 2019-12-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
reviewed Article
reviewed Article
reviewed Article
reviewed Article
рецензована стаття
 
Identifier http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/475
10.31654/2520-6966-2019-13f-96-159-168
 
Source Literature and Culture of Polissya; Bd. 96 Nr. 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 159-168
Literature and Culture of Polissya; Vol 96 No 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 159-168
Literature and Culture of Polissya; Tom 96 Nr 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 159-168
Literature and Culture of Polissya; Том 96 № 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 159-168
Література та культура Полісся; Том 96 № 13f (2019): Серія "Філологічні науки". № 13; 159-168
2618-0022
2520-6966
10.31654/2520-6966-2019-13f-96
 
Language eng
 
Relation http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/475/473
 
Rights Copyright (c) 2019 Literature and Culture of Polissya
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library