The correlation between the gene and mem – the problem of the izomorfism of the genetical and linguastic codes

Literature and Culture of Polissya

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The correlation between the gene and mem – the problem of the izomorfism of the genetical and linguastic codes
Співвідношення гена та мема – проблема ізоморфізму генного та мовного кодів
 
Creator Zelenko, A. S.
Zelenko, О. A.
 
Description The article sums up the monography of the one co-authors. The monography dedicates to the "new reseactc" the authors constates that the incriminations of scientist of a uncientific of the elita of the soviet linguistics is not ground. The incriminations was by I. Stalin. They was state by the language of Aesop. Ungroundless turn out the tesis about four compound. Because the soviet scientist T. Gamkrelidze and american R. Jacobson actuals the problem about the izomorfism genetical and linguastic codes on the researts of the N. Marr. According the metodologu social pedalogy one of the authors this article are analysises the arredation of the gene and mem in the book of the Europian scientist Richard Dokins. As that has been basis the appearance of the social meme on the base of the biological gene. The authors details the as functiobal component of the linguistical model of the word. wtc correlates with present fonem. If the stracture of the social meme as and code has been understand, but the four version of the gene can not take for and because become to look for the ethnical civilized pllaces of the appearance them.
Розвідка підсумовує монографію, підготовлену одним із співавторів, присвячену розділу лінгвістичної парадигми "нове вчення" М. Я. Марра. У книзі на основі критичного аналізу основних положень "нового вчення" автори прийшли до висновку, що ініційовані Й. Сталіним езопівською мовою сформульовані елітою радянського мовознавства обвинувачення ученого в ненауковості безпідставні, бо під сумнівом залишається хіба що положення про природу чотирьох елементів. Те визнання сучасним радянським російським і грузинським ученим Т. В. Гамкрелідзе нового вчення мовознавчою парадигмою та актуалізацією американським (у минулому російським) теоретиком Р. О. Якобсоном питання про ізоморфізм генного та мовного кодів зумовили зацікавленість авторів розвідки проблемою чотирьох елементів у вченні М. Я. Марра. Відповідно ними в аспекті сформованої одним з них методології соціальної педології робиться аналіз співвіднесення фізіологенного гена й соціального мема на основі їх зіставного розгляду саме європейським еволюційним біологом Річардом Докінзом. Фактично констатується парадигмальна з’ява соціального мема на основі біологічного гена. Уточюється природа мема й кваліфікується цей елементарний компонент функційною мовною одиницею, нині представленою фонемою. Якщо його триплетність за аналогією з геном сприймається, то квартетна структура за аналогією з геном кожного з чотирьох генів відкидається, постає пошуком первинних лінгвістичних одиниць і спрямовується на виявлення етнічних цивілізаційних осередків.
 
Publisher Nizhyn Mykola Gogol State University
 
Date 2019-12-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
reviewed Article
reviewed Article
reviewed Article
reviewed Article
рецензована стаття
 
Identifier http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/472
10.31654/2520-6966-2019-13f-96-126-141
 
Source Literature and Culture of Polissya; Bd. 96 Nr. 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 126-141
Literature and Culture of Polissya; Vol 96 No 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 126-141
Literature and Culture of Polissya; Tom 96 Nr 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 126-141
Literature and Culture of Polissya; Том 96 № 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 126-141
Література та культура Полісся; Том 96 № 13f (2019): Серія "Філологічні науки". № 13; 126-141
2618-0022
2520-6966
10.31654/2520-6966-2019-13f-96
 
Language ukr
 
Relation http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/472/470
 
Rights Copyright (c) 2019 Literature and Culture of Polissya
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library