Meadows plant cover of the Pisia valley

ARTic

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Meadows plant cover of the Pisia valley
Szata roślinna łąk w dolinie Pisi
 
Creator Kucharski, Leszek
Chmielecki, Błażej
 
Description Meadows constitute more than 50% of the area of the Pisia valley. The flora existing in these meadows consists of about 200 species, of which 150 can be considered as typical of such habitats. The plants include 14 engendered, protected species. The flora of the Pisia valley meadows forms at least 15 semi-natural plant communities falling into four classes. The biotopes belonging to the class Molinio-Arrhenatheretea dominate. Among them are rare, engendered: Molinietum caeruleae, Cericetum cespitosae and Arrhenatheretum elatioris. The meadow-type biotopes found in the Pisia valley have been transformed substantially as a result of intensive utilisation and changes in the habitats in which they occur. Five of the plant communities have been designated as highly engendered.
Łąki pokrywają ponad 50% powierzchni doliny Pisi. Ich florę tworzy około 200 gatunków roślin naczyniowych, z których około 150 można uznać za typowe dla tych siedlisk. W dolinie odnotowano 14 gatunków uznanych za chronione i zagrożone. Roślinność użytków zielonych doliny Pisi tworzy przynajmniej 15 półnaturalnych zbiorowisk należących do czterech klas. Dominują zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea, wśród nich odnotowano rzadkie i zagrożone: Molinietum caeruleae, Caricetum cespitosae oraz Arrhenatheretum elatioris. Na uwagę zasługują także użytkowane łąkarsko fitocenozy Caricetum distichae. Występujące w dolinie Pisi zespoły łąkowe są w znacznym stopniu przekształcone w wyniku intensywnych metod gospodarowania i znacznych zmian w siedliskach, na których występują. Wśród nich pięć uznano za zbiorowiska silnie zagrożone.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2017-11-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2418
10.18778/2299-8403.06.09
 
Source Biuletyn Uniejowski; Vol 6 (2017); 131-158
Biuletyn Uniejowski; Tom 6 (2017); 131-158
2449-8319
2299-8403
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2418/2032
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library