Botànica i llengua. Fitonímia, etimologia i motivació lèxica

Manuscrits. Revista d'història moderna

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Botànica i llengua. Fitonímia, etimologia i motivació lèxica
Botánica y lengua. Fitonimia, etimología y motivación léxica
Botany and language. Phytonomy, etymology and lexical motivation
 
Creator Veny, Joan; Institut d'Estudis Catalans. Universitat de Barcelona
 
Subject llengua catalana; història de la llengua; fitonímia; etimologia; motivació lèxica; lexicografia; llengua estàndard
lengua catalana; historia de la lengua; fitonimia; etimología; motivación léxica; lexicografía; lengua estándar
Catalan language; History of language; phytonomy; etymology; lexical motivation; lexicography; standard language
 
Description Partint de dues fonts, els Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) i l’Atles Lingüístic del Domini Català (UB i IEC) es fa veure la utilitat complementària d’una i altra, es fa la distinció entre etimologia i motivació, s’examina la introducció de manlleus en català, s’esbossa una classificació lexicogenètica i s’exemplifica la renovació del lèxic a través de l’homonímia i l’etimologia popular. Es proposen dues noves etimologies (jovenal i panigroc), s’il·lustren amb nous exemples models lèxics sintagmàtics i es dóna compte de la prioritat que es dóna als fitònims introduïts al Diccionari de la llengua catalana (1995 i 2007) de l’Institut d’Estudis Catalans.
Partiendo de dos fuentes, Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) y Atles Lingüístic del Domini Català (UB y IEC) se da cuenta de la utilidad complementaria de una y otra, se establece la distinción entre etimología y motivación, se examina la introducción de préstamos en catalán, se esboza una clasificación léxico-genética y se ejemplifica la renovación del léxico a través de la homonimia y la etimología popular. Se proponen dos nuevas etimologías (jovenal y panigroc), se ilustran con nuevos ejemplos modelos léxicos sintagmáticos y se establece la prioridad que se otorga a los fitónimos introducidos en el Diccionari de la llengua catalana (1995 y 2007) del Institut d’Estudis Catalans.
Based on two sources, Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) and Atles Lingüístic del Domini Català (UB and IEC), this article aims to show the complementary utility of both sources, to make the distinction between etymology and motivation, to study the introduction of Catalan loanwords, to make a lexical-genetic classification and to exemplify the lexical renovations using the homonomy and the popular etymology. Two new etymologies are suggested (jovenal and panigroc), lexical-syntagmatic models are illustrated with new examples and it is shown the priority that is given to the phytonoms which are introduced to the Diccionari de la llengua catalana (1995 and 2007) by Institut d’Estudis Catalans.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2016-06-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v33-veny
10.5565/rev/manuscrits.68
 
Source Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 33 (2015): Escriure d'agricultura en les èpoques medieval i moderna; 33-50
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 33 (2015): Escriure d'agricultura en les èpoques medieval i moderna; 33-50
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 33 (2015): Escriure d'agricultura en les èpoques medieval i moderna; 33-50
2014-6000
0213-2397
 
Language cat
 
Relation http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v33-veny/68-pdf-ca
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v33-veny/20
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v33-veny/21
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v33-veny/22
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v33-veny/23
 
Rights Copyright (c) 2016 Joan Veny
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library