Els «Secrets d’agricultura» (1617) de Miquel Agustí en el context dels llibres agronòmics europeus

Manuscrits. Revista d'història moderna

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Els «Secrets d’agricultura» (1617) de Miquel Agustí en el context dels llibres agronòmics europeus
Los «Secrets d’agricultura» (1617) de Miquel Agustí en el contexto de los libros agronómicos europeos
The “Secrets d’agricultura” (1617) by Miquel Agustí in the context of European agronomic books
 
Creator Luna-Batlle, Xavier; Grup de recerca Scripta i projecció dialectal (UB)
 
Subject Miquel Agustí; segles XVI i XVII; agricultura; textos agronòmics europeus; traducció; llengua catalana; gal·licismes; dialectalismes
Miquel Agustí; siglos XVI y XVII; agricultura; textos agronómicos europeos; traducción; lengua catalana; galicismos; dialectalismos
Miquel Agustí; 16th and 17th centuries; agriculture; European agronomic texts; translation; Catalan language; Gallicisms; dialectalisms
 
Description El llibre de Miquel Agustí, Secrets d’agricultura (1617), s’analitza contrastant-lo amb els textos agronòmics europeus anteriors i coetanis per tal de veure’n les fonts i el context ideològic i textual. Es mostren alguns resultats de l’acarament amb una de les fonts principals, el llibre francès La Maison rustique de Charles Estienne i Jean Liébault, i s’observa com Agustí en treu bona part del contingut i de la redacció. Es constata que en l’obra d’Agustí no hi ha la influència ni de l’obra agronòmica de l’espanyol Alonso de Herrera ni la del text més avançat de l’inici del s. XVII, el Théâtre d’Agriculture d’Olivier de Serres. De la font principal provenen alguns gal· licismes, dins d’una obra que conté també interessants mots genuïns, ben útils per a la història de la llengua i en particular dels parlars catalans del nord-est.
El libro de Miquel Agustí, Secrets d’agricultura (1617), se analiza en contraste con los textos agronómicos europeos anteriores y coetáneos para observar las fuentes y el contexto ideológico y textual. Se muestran algunos resultados de cotejar la obra de Agustí con una de sus fuentes principales, el libro francés La Maison rustique de Charles Estienne y Jean Liébault, y se observa cómo se extrae de él buena parte del contenido y de la redacción. Se constata que en la obra de Agustí no hay influencia de de la obra del agrónomo español Alonso de Herrera ni del texto más avanzado de inicio del siglo XVII, el Théâtre d’Agriculture de Olivier de Serres. De la fuente principal proceden algunos galicismos, dentro de una obra que contiene también interesantes palabras genuinas, muy útiles para la historia de la lengua catalana y en particular de sus hablas del noreste.
Miquel Agustí’s book, Secrets d’agricultura (1617), is discussed in contrast to previous and contemporary European agronomic texts to observe ideological sources and textual contexts. The article shows some results of comparing the work of Agustí with one of its main sources, the French book La Maison Rustique by Charles Estienne and Jean Liébault, and how much of the content and wording is extracted. It is found that in the work of Agustí there is no influence of the work of the Spanish agricultural book by Alonso de Herrera and the most advanced early seventeenth-century text, the Théâtre d’Agriculture by Olivier de Serres. Some Gallicisms come from the French book; nevertheless, it also contains interesting genuine words, which are very useful for the history of the Catalan language and particularly its northeastern dialects.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2016-06-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v33-luna-batlle
10.5565/rev/manuscrits.65
 
Source Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 33 (2015): Escriure d'agricultura en les èpoques medieval i moderna; 17-32
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 33 (2015): Escriure d'agricultura en les èpoques medieval i moderna; 17-32
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 33 (2015): Escriure d'agricultura en les èpoques medieval i moderna; 17-32
2014-6000
0213-2397
 
Language cat
 
Relation http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v33-luna-batlle/65-pdf-ca
 
Rights Copyright (c) 2016 Xavier Luna-Batlle
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library