Origin of entail and settlement relations in the estate of the Toll Family near Uniejów

Revista El Taller de la Historia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Origin of entail and settlement relations in the estate of the Toll Family near Uniejów
Geneza majoratu i stosunki osadnicze w dobrach rodziny Tollów pod Uniejowem
 
Creator Cepil, Monika
Figlus, Tomasz
 
Description The article presents settlement relations in an entailed estate near Uniejów in the 19th and the beginning of the 20th century. Geo-historical analysis covers the issue of settlement origins and transformations, including the morphology of the countryside. It attempts a reconstruction of the circumstances of the origin of donation on the basis of a ukase (an edict of the tsar) of 1836, and presents, from the spatial perspective, the development of selected social and economic aspects of the functioning of the entailed estate in question. Special attention is devoted to changes in rural settlement resulting from two massive agrarian reforms which caused the transformation of rural settlement systems.
Artykuł przedstawia stosunki osadnicze w obrębie dóbr majorackich w rejonie Uniejowa w XIX i początkach XX w. Analizy geohistoryczne objęły zagadnienia genezy oraz przemian osadniczych z uwzględnieniem morfologii wsi. Artykuł jest próbą rekonstrukcji okoliczności powstania donacji na podstawie ukazu z 1836 r. oraz rozwoju wybranych aspektów społecznych i gospodarczych funkcjonowania badanego majoratu w ujęciu przestrzennym. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię przemian osadnictwa wiejskiego pod wpływem realizacji wielkich reform agrarnych skutkujących transformacją układów ruralistycznych.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2017-11-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2415
10.18778/2299-8403.06.06
 
Source Biuletyn Uniejowski; Vol 6 (2017); 91-107
Biuletyn Uniejowski; Tom 6 (2017); 91-107
2449-8319
2299-8403
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2415/2029
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library