Environmental and Social Aspects of Supplier Relationship Management

Ultima Infosys

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Environmental and Social Aspects of Supplier Relationship Management
Środowiskowe i społeczne aspekty zarządzania relacjami z dostawcą
 
Creator Sosnowski, Piotr Cezary
Bojanowska, Anna
 
Description Due to the rapid growth of significance of sustainable development in recent years, there have been many ideas regarding the practical application of environmental and social concepts in business management. Many of these concepts include the field of supply chain management, which is also a very evolutionary issue. One of the main areas of supply chain management is supplier relationship management. Our goal is to present environmental and social aspects of supplier relationship management taking into consideration individual approaches of specific researchers and to aggregate the gathered information. As a research tool, we used literature analysis, taking into account current works of researchers.
W związku z dynamiczną popularyzacją w ostatnich latach znaczenia zrównoważonego rozwoju pojawiło się wiele idei związanych z praktycznym zastosowaniem koncepcji środowiskowych i społecznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wiele z nich uwzględnia problematykę zarządzania łańcuchem dostaw, który jest również bardzo rozwojowy. Jednym z głównych obszarów zarządzania łańcuchem dostaw jest zarządzanie relacjami z dostawcami. Celem artykułu jest przedstawienie środowiskowych i społecznych aspektów zarządzania relacjami z dostawcami przy uwzględnieniu indywidualnego podejścia poszczególnych badaczy do tej kwestii oraz agregacja zebranych informacji. Jako narzędzie naukowe wykorzystano analizę literatury.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2018-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/913
10.18778/0208-6018.331.07
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol 5 No 331 (2017); 115-130
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 5 Nr 331 (2017); 115-130
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/913/pdf
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library