Science and scholars in biographies of Anna Czerwińska-Rydel

Estudos

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Science and scholars in biographies of Anna Czerwińska-Rydel
Nauka i uczeni w biografiach Anny Czerwińskiej-Rydel
 
Creator Kępa, Rafał
 
Description An important part of the contemporary market of children's books are publications dedicated to science. In the vast majority of the form adapted to the child's age glossaries and encyclopedias, of a general nature, or on a slice of reality as the universe, dinosaurs, animals, plants. Although these are undoubtedly extremely valuable items, it seems that suit the needs of quite specific — and most important numerically limited-type audience: people interested in science and learning, and not necessarily as happy up after literature. Books of Anna Czerwińska-Rydel, an author of numerous fictionalized biographies, including Maria Curie-Skłodowska, Johannes Hevelius or Daniel Fahrenheit shows, however, that you can successfully write texts about science dedicated to a completely different, more "literary" set of the reader. An article is an attempt a presentation of books of the author devoted to famous — as above — and less well known, as Jan Czochralski or Elizabeth Hevelius, scientists and their achievements. In particular, the focus will be on how to present complicated science topics using of the poetics specific to a literary text.
Publikacje poświęcone nauce stanowią ważną część współczesnego rynku książki dla dzieci. W zdecydowanej większości mają one formę dostosowanych do wieku dziecka leksykonów i miniencyklopedii, zarówno o charakterze ogólnym, jak i poświęconych określonemu wycinkowi rzeczywistości (np. kosmos, dinozaury, zwierzęta, rośliny). Choć są to niewątpliwie pozycje wartościowe, wydaje się, że wychodzą naprzeciw potrzebom specyficznego − i zarazem liczebnie ograniczonego − typu odbiorcy: osób zainteresowanych nauką, niekoniecznie zaś równie chętnie sięgających po literaturę, tzw. „umysłów ścisłych”. Twórczość Anny Czerwińskiej-Rydel, autorki licznych fabularyzowanych biografii (m.in. Marii Curie-Skłodowskiej, Jana Heweliusza czy Daniela Fahrenheita) pokazuje jednak, że można z powodzeniem pisać teksty poświęcone nauce, kierowane do zupełnie inaczej, bardziej „literacko”, nastawionego czytelnika.Artykuł jest próbą prezentacji książek autorki poświęconych znanym (jak wyżej wymienieni) i mniej znanym (np. Jan Czochralski czy Elżbieta Heweliusz) naukowcom oraz ich dokonaniom. W szczególności koncentrować się będzie na sposobach prezentowania skomplikowanych zagadnień z zakresu nauk ścisłych przy pomocy poetyki właściwej dla tekstu literackiego.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2018-07-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/3360
10.18778/0860-7435.26.01
 
Source Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Librorum; Vol 1 No 26 (2018); 13-31
Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Librorum; Tom 1 Nr 26 (2018); 13-31
2450-1336
0860-7435
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/3360/2937
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library