Opinion forming journalistic genres in Lodz magazine “Teatr Lalek” in the years 1982–2002

Estudos

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Opinion forming journalistic genres in Lodz magazine “Teatr Lalek” in the years 1982–2002
Opiniotwórcze gatunki dziennikarskie na łamach łódzkiego periodyku „Teatr Lalek” w latach 1982–2002
 
Creator Mikosz, Joanna
 
Description The aim of the article is to discuss the opinion-forming journalistic genres which appeared in the Lodz magazine "Teatr Lalek" in the years 1982–2002. The publication consists of two parts. In the first one the history of the magazine and its content were discussed, in the second one present the analysis of article, polemic and a review. The task of the article is also to determine what functions are performed in the magazin by selected journalistic genres.
Celem artykułu jest omówienie opiniotwórczych gatunków dziennikarskich, które pojawiały się na łamach łódzkiego magazynu „Teatr Lalek” w latach 1982–2002. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej z nich omówiono historię tego periodyku i jego zawartość, w drugiej analizie poddano artykuł wstępny, artykuł publicystyczny, polemikę i recenzję. Zadaniem, jakie sobie postawiono, jest też określenie, jakie funkcje pełniły w piśmie wybrane gatunki dziennikarskie.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2018-07-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/3361
10.18778/0860-7435.26.02
 
Source Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Librorum; Vol 1 No 26 (2018); 33-53
Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Librorum; Tom 1 Nr 26 (2018); 33-53
2450-1336
0860-7435
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/3361/2932
 
Rights Copyright (c) 2018 © Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library