The Persuasion of Discourse of Political Correctness with Regard to the Philosophical Foundation

Estudos

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Persuasion of Discourse of Political Correctness with Regard to the Philosophical Foundation
Perswazyjność dyskursu poprawności politycznej z uwzględnieniem podłoża filozoficznego
 
Creator Garbicz, Dorota
 
Description In the introductory section, the article describes the problem with a clear definition of the political correctness. It is shows the split into two ways of presenting the subject. Then the main theme of Jonathan Haid’s theory of moral foundations is presented. At the next stage are analyzed common elements of the idea of political correctness and the philosophy of Jean Jacques Rousseau, the Frankfurt school and Marxist culture.
W części wstępnej artykuł pokrótce zarysowuje problem z jednoznaczną definicją pojęcia „poprawność polityczna”. Wskazany zostaje podział na dwa podstawowe sposoby ujmowania tematu. Następnie zaprezentowane zostaje osadzenie głównego zagadnienia w teorii fundamentów moralnych według Jonathana Haidta. Na dalszym etapie przeanalizowane zostają elementy wspólne idei politycznej poprawności oraz filozofii Jean-Jacquesa Rousseau, szkoły frankfurckiej oraz marksizmu kulturowego.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2019-01-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/4019
10.18778/1505-9057.48.14
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica; Vol 48 No 2 (2018): Chwyty perswazyjne w różnych dyskursach; 197-206
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica; Tom 48 Nr 2 (2018): Chwyty perswazyjne w różnych dyskursach; 197-206
2353-1908
1505-9057
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/4019/3463
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library