Vestiges and Functions of the Great Goddess Within the Galician Imaginary Through the Narrative of Méndez Ferrín

Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Vestiges and Functions of the Great Goddess Within the Galician Imaginary Through the Narrative of Méndez Ferrín
Vestixios e funcións da Gran Deusa no imaxinario galego desde a obra de Méndez Ferrín
 
Creator Carreira López, María
 
Subject Galician Literature
Great Goddess; sovereignty; Celticism; Guinevere; imaginary
Literatura galega
Gran Deusa; soberanía; celtismo; Guenebra; imaxinario
 
Description This study focuses on the analysis of Guinevere reflected in the works of Méndez Ferrín and, by extension, the analysis of other female (and some male) characters, establishing the connection between these mythical characters and the archetype of the Great Goddess. These characters potentially integrate different aspects of the ancestral symbol that need to be elucidated, highlighting in each of them a particular condition or characteristic. The methodology of the analysis is circumscribed within the broad field of imaginary studies. This work seeks to reflect on the ancient archetype of the Great Goddess and its close relationship to aspects of sovereignty, and how it applies to the Galician imaginary.
Este estudo parte da análise da Guenebra reflectida nos relatos de Méndez Ferrín, e, por extensión, doutras personaxes femininas (e dalgunhas masculinas), establecendo unha conexión entre estes personaxes míticos e o arquetipo da Gran Deusa. Estas personaxes poderían integrar diferentes aspectos do símbolo ancestral que se quere elucidar,resaltando en cada unha delas algunha condición ou característica en particular do mesmo. A metodoloxía coa que se aborda a análise poderíase circunscribir dentro do amplo campo dos estudos do imaxinario. Este traballo abre un espazo de reflexión sobre o antigo arquetipo da Gran Deusa e a súa estreita relación con aspectos da soberanía, e como este arquetipo se traslada ao imaxinario galego.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

 
Date 2019-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Article revisat per persones expertes
Peer reviewed article
Artículo revisado por pares
Artigo revisado por persoas expertas
Avaliado pelos pares
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2019.8.11
10.1344/abriu2019.8.11
 
Source Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal; No 8 (2019): Rounds Around Magellan; 197- 213
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 8 (2019): Rounds Around Magellan; 197- 213
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 8 (2019): Rounds Around Magellan; 197- 213
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 8 (2019): Rounds Around Magellan; 197- 213
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 8 (2019): Rounds Around Magellan; 197- 213
2014-8534
2014-8526
 
Language glg
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2019.8.11/29518
 
Rights Copyright (c) 2019 Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library