La piscina global. El Mediterráneo de Rafael Chirbes desde el spatial turn y la ecocrítica

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La piscina global. El Mediterráneo de Rafael Chirbes desde el spatial turn y la ecocrítica
La piscina global. El Mediterráneo de Rafael Chirbes desde el spatial turn y la ecocrítica
La piscina global. El Mediterráneo de Rafael Chirbes desde el spatial turn y la ecocrítica
 
Creator Vidal Pérez, Aina
 
Subject
ecocrítica; Mediterrani; turisme; explotació; crisi ambiental; Rafael Chirbes
Ecocriticism; Mediterranean; Tourism; Exploitation; Environmental crisis; Rafael Chirbes

literatura comparada; literatura española contemporánea; estudios culturales; geografía humana
ecocrítica; Mediterráneo; turismo; explotación; crisis ambiental; Rafael Chirbes
 
Description Rafael Chirbes publica Crematorio el 2007 i En la orilla el 2013, dues novel·les que apareixen a l’últim esplendor de l’anomenat boom immobiliari i després de la crisi financera, respectivament. S’hi representa un Mediterrani que no té res a veure amb el de l’imaginari turístic, sinó més aviat amb el seu revers: la Mediterrània del turisme massiu, l’explotació immobiliària i la contaminació. Mitjançant el spatial turn i l’ecocrítica com a eines teòriques, aquest article analitza els espais narratius d’aquestes novel·les i la manera en què l’escriptor valencià proposa una crítica única de la costa mediterrània, amb l’objectiu de reflexionar sobre la manera en què Chirbes apunta a certes tensions entre allò local i allò global.
Rafael Chirbes published Crematorio in 2007 and En la orilla in 2013, two novels that appear, respectively, during the final splendour of the real estate boom and after the financial crisis. In these novels, the author represents a Mediterranean Sea that has nothing to do with the tourist imaginary, but rather with its reverse: the Mediterranean of mass tourism, real estate exploitation and pollution. Through the spatial turn and ecocriticism as theoretical tools, this article reflects on the narrative space of these novels and the way in which the Valencian writer proposes a unique critique of the Mediterranean coast. The objective is to reflect on the way in which Chirbes points to certain tensions between the local and the global.
Rafael Chirbes publica Crematorio en 2007 y En la orilla en 2013, dos novelas que aparecen, respectivamente, en el último esplendor del llamado boom inmobiliario y tras la crisis financiera. En ellas, se representa un Mediterráneo que nada tiene que ver con el del imaginario turístico, sino más bien con su reverso: el Mediterráneo del turismo masivo, la explotación inmobiliaria y la contaminación. A través del spatial turn y la ecocrítica como herramientas teóricas, este artículo analiza los espacios narrativos de estas novelas y la manera en que el escritor valenciano propone una crítica única de la costa mediterránea, con el objetivo de reflexionar sobre el modo en que Chirbes apunta a ciertas tensiones entre lo local y lo global.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/27745
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 21 (2019): Humanidades ambientales: ecocrítica y descolonización cultural
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 21 (2019): Humanidades ambientales: ecocrítica y descolonización cultural
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 21 (2019): Humanidades ambientales: ecocrítica y descolonización cultural
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 21 (2019): Humanidades ambientales: ecocrítica y descolonización cultural
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/27745/29538
 
Rights Copyright (c) 2019 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library