Posar el treball al servei d’un projecte de vida: estratègies contra la precarietat

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Posar el treball al servei d’un projecte de vida: estratègies contra la precarietat
Putting work into a life project: Strategies against precariousness
Poner el trabajo al servicio de un proyecto de vida: estrategias contra la precariedad
 
Creator Ingellis, Anna Giulia; Universitat de València
 
Subject
projecte vital; explotació; relacions; comunitat; innovació; joves

life project; exploitation; relations; community; innovation; youth
sociología
proyecto vital; explotación; relaciones; comunidad; innovación; jóvenes
 
Description A partir de 20 històries de vida, aquest article es proposa presentar les estratègies que alguns joves italians altament qualificats han trobat per eludir la doble amenaça de la precarietat laboral i de la invasió del treball en la vida. Centrant les seves biografies en un projecte d’innovació social o lligat al vessant expressiu del treball, els joves investigats s’han enfrontat a un destí d’explotació, incertesa, fragmentació i individualització de l’itinerari laboral i vital, comú a una generació sencera. S’ha utilitzat la tècnica de l’entrevista en profunditat. La recerca ha permès identificar en els seus discursos les estratègies següents: 1) col·locar el treball dins d’un projecte de vida que vagi més enllà del merament laboral, amb una dimensió comunitària o de desenvolupament personal; 2) reapropiar-se d’un horitzó temporal de llarg abast substituint el curt termini dels contractes temporals per un projecte a llarg termini; 3) allunyar el risc d’individualització construint relacions laborals fonamentades en la reciprocitat i les xarxes comunitàries, locals i globals.
Based on twenty life histories, this article aims to present the strategies that some highly-skilled young Italians have found to avoid the double threat of labour precariousness and the invasion of work in life. Focusing their biographies on a project of social innovation or linked to the expressive aspect of work, these young people have challenged and overcome a destiny of exploitation, uncertainty, fragmentation and individualization of the labour and life itinerary, common to an entire generation. An in-depth interview technique was used. The discourse analysis highlighted the following strategies: 1) placing work within a broader life plan which includes a community or personal development dimension; 2) reappropriating a long-range life view by replacing the short term of temporary contracts for a long-term project; 3) reducing the risk of individualization by building labour relationships based on reciprocity and local and global community networks.
A partir de 20 historias de vida, este artículo se propone presentar las estrategias que algunos jóvenes italianos altamente cualificados han encontrado para eludir la doble amenaza de la precariedad laboral y de la invasión del trabajo en la vida. Centrando sus biografías en un proyecto de innovación social o ligado a la vertiente expresiva del trabajo, los jóvenes investigados se han enfrentado a un destino de explotación, incertidumbre, fragmentación e individualización del itinerario laboral y vital, común a una generación entera. Se ha utilizado la técnica de la entrevista en profundidad. La investigación ha permitido identificar en sus discursos las siguientes estrategias: 1) colocar el trabajo dentro de un proyecto de vida que vaya más allá de lo meramente laboral, con una dimensión comunitaria o de desarrollo personal; 2) reapropiarse de un horizonte temporal de largo alcance sustituyendo el corto plazo de los contratos temporales por un proyecto a largo plazo; 3) alejar el riesgo de individualización construyendo relaciones laborales fundamentadas en la reciprocidad y las redes comunitarias, locales y globales.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor

Universidad de Bari
Regione Puglia
 
Date 2019-06-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v104-n4-ingelis
10.5565/rev/papers.2438
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 741-767
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 741-767
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 741-767
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 741-767
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 741-767
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 741-767
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v104-n4-ingelis/2438-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2018 Anna Giulia Ingellis
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library