Situacions d’acció i jocs cooperatius. Una anàlisi teòrica de la doble dimensió de l’acció col·lectiva per a la governança comunitària de recursos d’ús comú

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Situacions d’acció i jocs cooperatius. Una anàlisi teòrica de la doble dimensió de l’acció col·lectiva per a la governança comunitària de recursos d’ús comú
Situaciones de acción y juegos cooperativos. Un análisis teórico de la doble dimensión de la acción colectiva para la gobernanza comunitaria de recursos de uso común
 
Creator García Ojeda, Mauricio; Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Departamento de Ciencias Sociales y Centro de Investigaciones Sociales (CIS-SUR).
 
Subject
sistemes socioecològics; cogobernança; dilema social; situacions d’acció adjacents; comunitat; regles en ús; xarxes socials; confiança; joc de seguretat; cooperació
Sociología
sistemas socioecológicos; cogobernanza; dilema social; situaciones de acción adyacentes; comunidad; reglas en uso; redes sociales; confianza; juego de seguridad; cooperación
 
Description L’article té un caràcter teòric i el seu objectiu és analitzar l’acció col·lectiva comunitària entorn de recursos d’ús comú (RUC) des d’un punt de vista diferent. A partir de l’enfocament de cogobernança entre Estat i comunitats i del concepte de situacions d’acció adjacents, analitzem l’acció col·lectiva no només per la seva importància per evitar la tragèdia dels comuns, sinó també com un mitjà estratègic de les comunitats per demostrar eficàcia en la seva governança i així disposar d’aportacions condicionals lliurades per l’Estat a través d’instruments de política pública. Considerant que aquestes aportacions ajuden les comunitats a utilitzar RUC de forma equitativa i sostenible, ens interroguem sobre les condicions que possibiliten l’acció col·lectiva comunitària i analitzem com les regles en ús i les xarxes socials concorren per a aquest propòsit. Partint del concepte de situació d’acció i utilitzant la teoria de jocs com a eix analític articulador, elaborem una visió de conjunt de les regles en ús i expliquem com ajuden a superar els problemes d’apropiació i provisió que sorgeixen donada la naturalesa dels RUC. En concret, vam mostrar que les regles permeten la coordinació necessària perquè els usuaris seleccionin equilibris cooperatius en jocs de seguretat, sobretot perquè generen incentius perquè els usuaris de RUC s’orientin cap al compliment i formin creences compartides basades en la confiança. A més, exposem que les xarxes socials amb determinats atributs estructurals i relacionals reforcen el paper de les regles en el sentit assenyalat. 
El artículo tiene un carácter teórico y su objetivo es analizar la acción colectiva comunitaria en torno a recursos de uso común (RUC) desde un punto de vista diferente. A partir del enfoque de cogobernanza entre Estado y comunidades y del concepto de situaciones de acción adyacentes, analizamos la acción colectiva no solo por su importancia para evitar la tragedia de los comunes, sino también como un medio estratégico de las comunidades para demostrar eficacia en su gobernanza y así disponer de aportes condicionales entregados por el Estado a través de instrumentos de política pública. Considerando que esos aportes ayudan a las comunidades a utilizar RUC de forma equitativa y sustentable, nos interrogamos sobre las condiciones que posibilitan la acción colectiva comunitaria y analizamos cómo las reglas en uso y las redes sociales concurren para ese propósito. Partiendo del concepto de situación de acción y utilizando la teoría de juegos como eje analítico articulador, elaboramos una visión de conjunto de las reglas en uso y explicamos cómo ayudan a superar los problemas de apropiación y provisión que surgen dada la naturaleza de los RUC. En concreto, mostramos cómo las reglas permiten la coordinación necesaria para que los usuarios seleccionen equilibrios cooperativos en juegos de seguridad, sobre todo porque generan incentivos para que los usuarios de RUC se orienten hacia el cumplimiento y formen creencias compartidas basadas en la confianza. Además, exponemos cómo las redes sociales con determinados atributos estructurales y relacionales refuerzan el papel de las reglas en el sentido señalado. 
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor
Artículo producto del proyecto FONDECYT de Iniciación en Investigación 2016 Nº 11160456, financiado por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile.
 
Date 2019-05-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v104-n4-garcia
10.5565/rev/papers.2613
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 719-740
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 719-740
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 719-740
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 719-740
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 719-740
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 4 (2019); 719-740
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v104-n4-garcia/2613-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v104-n4-garcia/843
 
Rights Copyright (c) 2019 Mauricio García Ojeda
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library