As Paisaxes de Lois Patiño: Aura, Perda, Duración

Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title As Paisaxes de Lois Patiño: Aura, Perda, Duración
Lois Patiño’s Landscapes: Aura, Loss, Duration
 
Creator Keller, Patricia
 
Subject Estudos cinematográficos
paisaxe; temporalidade; fotografía; cinema; duración; perda; visibilidade; movemento; inmobilidade; Lois Patiño
Film studies
Landscape; temporality; photography; cinema; duration; loss; visibility; movement; immobility; Lois Patiño
 
Description Este ensaio ofrece unha reflexión sobre as paisaxes galegas a través dunha lectura do documental experimental de Lois Patiño, Costa da Morte, e ten dúas partes. A primeira trata da temporalidade e o concepto de duración, preguntando como se relaciona o tempo con determinados modos de desaceleración no cine, entendéndose como unha estética, pero tamén como un mecanismo estrutural para ralentizar e para capturar así a inmobilidade. Aquí teño un interese particular na inmobilidade fotográfica do filme, e como o uso da fotografía e da quietude é unha evocación da morte. A segunda parte examina a paisaxe como unha forza estática, «aurática», e sublime. No espazo de encontro, ou «tapiz vivente» —un lugar no que a aparición e absorción por parte do visible sempre é un desacougante paradoxo, proxectando unha poética de desaparición, invisibilidade e perda.
This essay is a reflection on Galician landscapes through a close reading of Lois Patiño’s experimental documentary film, Costa da Morte, and has two parts. The first is about temporality and the concept of duration, and asks how duration intersects with certain modes of deceleration in cinema, understood as an aesthetic but also as a structural mechanism of slowing down and capturing stillness. Here, I am particularly interested in photographic stasis when channeled through film, as well as the use of photography and stillness in cinema as an evocation of death. The second part explores landscape as an ecstatic, auratic, and sublime force; as a space of encounter, or «living tapestry»—a place in which the emergence of and absorption by the visible is always uncannily predicated on a poetics of disappearance, invisibility, and loss.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

 
Date 2019-03-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Article revisat per persones expertes
Peer reviewed article
Artículo revisado por pares
Avaliado pelos pares
Artigo revisado por persoas expertas
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2018.7.5
10.1344/abriu2018.7.5
 
Source Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 101-124
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 101-124
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 101-124
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 101-124
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 101-124
2014-8534
2014-8526
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2018.7.5/29011
 
Coverage Galicia
Século XXI

Galicia
twenty-first century

 
Rights Copyright (c) 2018 Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library