Paisaxes locais, cinemascapes globais e o novo documental galego

Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Paisaxes locais, cinemascapes globais e o novo documental galego
Local Landscapes, Global Cinemascapes, and the New Galician Documentary
 
Creator Amago, Sam
 
Subject Estudos cinematográficos
espazo; lugar; documental; Novo Cinema Galego; filme experimental; cinema dixital
Film studies
Space; place; documentary; Novo Cinema Galego; experimental film; digital cinema
 
Description Este ensaio analiza os recentes documentais experimentais de Lois Patiño e Xurxo González (tamén coñecido como Xurxo Chirro) dentro do contexto do Novo Cinema Galego, os seus modos dixitais de produción, a súa estética xeográfica e as maneiras nas que visualiza as nocións, en evolución constante, de identidade e punto de vista galegos. Os filmes destes directores, ao tempo que problematizan barreiras, divisións e diferenzas for­mais, tamén chaman a atención sobre xeografías nacionais e rexionais, culturas, identida­des e linguas, a fin de faceren visíbel a cosmovisión galega na pantalla.
This essay analyzes recent experimental documentaries by Lois Patiño and Xurxo González (aka Xurxo Chirro) within the context of the Novo Cinema Galego, its dig­ital modes of production, its geographical aesthetics, and the ways in which it visualizes ever-evolving notions of Galician identity and point of view. While these directors’ films problematize formal barriers, boundaries, and distinctions, they also draw special attention to national and regional geographies, cultures, identities, languages, in order to make the Galician Worldview visible on screen
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

 
Date 2019-03-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Article revisat per persones expertes
Peer reviewed article
Artículo revisado por pares
Avaliado pelos pares
Artigo revisado por persoas expertas
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2018.7.4
10.1344/abriu2018.7.4
 
Source Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 81-99
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 81-99
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 81-99
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 81-99
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 81-99
2014-8534
2014-8526
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2018.7.4/29010
 
Coverage Galicia
Século XXI

Galicia
twenty-first century

 
Rights Copyright (c) 2018 Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library